FAQ

KANDYDACI

REKRUTACJA

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?
Rekrutacja rozpocznie się 20 kwietnia.


Jak mogę zarejestrować się na jeden z programów studiów?
Aby zapisać się na jeden z programów Uniwersytetu Opolskiego, należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Więcej szczegółowych informacji o procesie rekrutacji możesz znaleźć tutaj.


Podałem wszystkie dane oraz załączyłem wszystkie wymagane dokumenty w IRK, ale nie mogę zarejestrować się do programu. Czemu?
Oznacza to, że brakuje niektórych wymaganych danych. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”, na stronie wybranego programu pojawi się komunikat, dlaczego nie możesz się zarejestrować i jakie dane musisz uzupełnić (np. zły wybór przedmiotów, brak ocen z odpowiednich przedmiotów). Postępuj zgodnie ze szczegółową instrukcją.


Jakie dokumenty muszę załączyć w moim koncie IRK?

Musisz załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Lista znajduje się na stronie hello.uni.opole.pl. Jeśli podczas rejestracji czekasz na apostille/legalizację dokumentów, lub posiadasz jedynie świadectwo/dyplom tymczasowy, prosimy o informację na hello@uni.opole.pl. Oryginały wszystkich dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.


Jak załączyć skany wymaganych dokumentów na moim koncie w IRK?
Skan dyplomu/świadectwa szkolnego z legalizacją/apostillem, wykaz ocen i certyfikat językowy, należy dołączyć do “Formularzy Osobowych – Edukacja”. Tam należy podać informacje o dokumencie (np. jego numer, datę wystawienia itp.) i kliknąć opcję „Zapisz i dodaj certyfikat”. Umożliwi to wgranie pliku z Twojego komputera. Wspomniane dokumenty, razem z pozostałymi wymaganymi dokumentami, muszą zostać załączone również w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne  –  Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców”. Każdy z załączonych dokumentów musi mieć odpowiednią nazwę, np. “dyplom”, “certyfikat językowy” itp.


Skąd mogę pobrać Wniosek o przyjęcie, Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta oraz Wniosek o doręczaniu pism w formie elektronicznej? Gdzie mogę je załączyć po ich podpisaniu?

Formularze/Wnioski te można pobrać w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne –  Dokumenty i dalsze kroki”. Po wydrukowaniu i podpisaniu należy je załączyć w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne – Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców”.


Jakie oceny powinienem zaznaczyć na moim koncie IRK, gdy ubiegam się o przyjęcie na studia licencjackie?

Musisz zaznaczyć oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wszystkie oceny muszą być przeliczone według 100-punktowej skali. Instrukcja, jak przeliczać oceny z różnych systemów ocen z innych krajów znajduje się pod tym linkiem. Wymagane przedmioty będą różne dla każdego kierunku. Aby dowiedzieć się jakie są wymagane przedmioty dla kierunku, na który chcesz zostać przyjęty, przeczytaj „Informacje o kierunku” w systemie IRK.


Jakie oceny muszę uwzględnić w moim koncie IRK, gdy ubiegam się o przyjęcie na studia magisterskie?

Należy wpisać ostateczną ocenę z dyplomu, przeliczoną według skali 5.0-punktowej.


Nie posiadam certyfikatu językowego. W jaki sposób mogę potwierdzić znajomość języka?
Dla osób, które nie posiadają certyfikatu spełniającego wymogi, organizujemy egzaminy językowe online. Więcej informacji znajduje się w “Wymaganiach językowych” i “Aktualnościach” (w momencie trwania rekrutacji).


Zarejestrowałem się na wybrany kierunek studiów, załączyłem wymagane dokumenty i uiściłem opłatę rekrutacyjną. Dlaczego moje zgłoszenie nie zostało zaakceptowane?
Prawdopodobnie nie załączyłeś wszystkich wymaganych dokumentów, zdjęcia/skany dokumentów są nieczytelne, istnieją wątpliwości dotyczące autentyczności załączonych dokumentów. Zespół ds. Studentów Zagranicznych zaakceptuje twoje zgłoszenie tylko jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone w odpowiednich miejscach w IRK i spełniają wymogi przewidziane dla wybranego kierunku. W przypadku brakującego dokumentu zobaczysz informację, że zgłoszenie zostało odrzucone, a w komentarzu znajdzie się informacja jaki dokument należy załączyć. Twoje zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone ponownie, dopóki nie uzupełnisz brakującego dokumentu. Po dodaniu dokumentu nasze Biuro ponownie rozpatrzy twoje zgłoszenie. 

WAŻNE!: Zanim wyślesz wiadomość z prośbą o akceptację zgłoszenia zapoznaj się z komentarzem na swoim koncie IRK informacja o powodzenie odrzucenia zgłoszenia znajduje się tam.


Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany?
Status kwalifikacji oraz decyzja o przyjęciu na studia zostaną opublikowane na twoim koncie w systemie IRK. Otrzymasz od nas wszystkie niezbędne dokumenty na swój adres e-mail po tym jak zostaną podpisane przez władze uczelni.


Czy Decyzję o przyjęciu na studia otrzymam pocztą?
Tak, wszystkim przyjętym kandydatom wyślemy Decyzję o przyjęciu na studia oraz inne dokumenty potrzebne w celu wyrobienia wizy. Dokumenty zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji podany w systemie IRK. Kandydat może również zlecić odbiór dokumentów z Biura ds. Studentów Zagranicznych przez kuriera na swój koszt. Kandydat musi samodzielnie zamówić odbiór dokumentów oraz opłacić usługę z wyprzedzeniem, oraz przesłać nam przedpłacony list przewozowy na hello@uni.opole.pl najpóźniej dzień przed odbiorem dokumentów.


Załączyłem wszystkie skany dokumentów w systemie IRK, zostałem zaakceptowany i otrzymałem Decyzję o przyjęciu na studia. Czy to oznacza, że jestem już studentem Uniwersytetu Opolskiego?
Decyzja o przyjęciu, podejmowana na podstawie skanów dokumentów, jest WARUNKOWA. Oryginały dokumentów należy złożyć w naszym Biurze do terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji. W przeciwnym razie decyzja zostanie uchylona i nie zostaniesz studentem Uniwersytetu Opolskiego.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Jak mogę zapłacić opłatę rekrutacyjną?
Dane do płatności znajdują się w zakładce “Płatności” na twoim koncie w systemie IRK. Dane będą dostępne dopiero po tym jak zarejestrujesz się na wybrany kierunek studiów. Możesz zapłacić przelewem tradycyjnym lub poprzez Blue Media platform (przelew natychmiastowy – za opłatą ok. 1,50 PLN). UWAGA! Numer rachunku na twoim koncie IRK jest numerem indywidualnym – przeznaczonym tylko dla ciebie. Nie dokonuj płatności opłaty rekrutacyjnej na żaden inny numer konta! Więcej informacji znajdziesz w zakładceOpłaty i zwroty“.


Opłaciłem opłatę rekrutacyjną. Jak mogę sprawdzić czy uczelnia ją otrzymała?

Po zaksięgowaniu wpłaty przez Uniwersytet, zobaczysz ją na swoim koncie IRK w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Status opłaty rekrutacyjnej zmieni się na „Opłacony”. Pamiętaj, że w przypadku płatności międzynarodowych może to potrwać dłużej, do 10 -14 dni.


Zapłaciłem opłatę rekrutacyjną kilka dni temu, ale nadal nie pojawiła się ona w systemie. Co powinienem wiedzieć?
W przypadku gdy płatność została dokonana przelewem międzynarodowym, minie więcej czasu zanim pieniądze trafią na konto uczelni. Jeśli potrwa to więcej niż dwa tygodnie, zalecamy skontaktowanie się ze swoim bankiem w celu sprawdzenia, czy przelew został zrealizowany.


Czy mogę wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Informacje na temat zwrotów dostępne są tutaj.

CZESNE

Czy mogę zapłacić czesne w ratach?
Roczne czesne można opłacić w dwóch ratach – każda przed rozpoczęciem semestru. Płatność za pierwszy semestr jest wymagana na etapie rekrutacji, jako jeden z warunków przyjęcia na studia.


Czy są jakieś stypendia lub zniżki dla studentów zagranicznych?
Kandydaci nie są uprawnieni do otrzymywania zniżek lub stypendiów. Jedynie studenci mogą wnioskować o pomoc finansową (więcej informacji w sekcjach poniżej).


Czy czesne podlega zwrotowi?

Informacje o zwrotach dostępne są tutaj.

ZAKWATEROWANIE

Czy Uniwersytet Opolski zapewnia zakwaterowanie kandydatom & studentom?
Uniwersytet Opolski dysponuje miejscami w 4 akademikach. Każdy kandydat musi złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku. Niestety, nie każda osoba, która złoży wniosek otrzyma miejsce w akademiku ze względu na różne czynniki brane pod uwagę, takie jak: odległość od uniwersytety, dochód roczny na osobę w rodzinie, oraz moment złożenia wniosku.


Jak złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku?
Kandydaci są zobowiązani do wzięcia udziału w osobnej rejestracji, aby złożyć wniosek o miejsce w domu studenta. W systemie IRK, kandydat musi przejść do sekcji “Rekrutacja” i wybrać “Wniosek o akademik”, a następnie przejść do Oferty, wybrać Domy studenta i kliknąć “zapisz się”. Za rejestrację może być wymagana opłata rekrutacyjna. Kandydat będzie musiał również podać informacje, takie jak: odległość w kilometrach od miejsca zamieszkania do uniwersytetu (plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska); roczny średni dochód przypadający na osobę w rodzinie, oraz rok akademicki.


Czy otrzymam potwierdzenie uzyskania miejsca w akademiku?
Tak, na prośbę kandydata, któremu zostało przyznane miejsce w akademiku, wystawiamy potwierdzenia zakwaterowania potrzebne w procesie wizowym.


Ile kosztuje zakwaterowanie?
Informacje o opłatach są dostępne tutaj.


Jak długo mogę mieszkać w akademiku?
Miejsca w akademikach są przyznawane na okres każdego roku akademickiego. Studenci muszą składać podania o zakwaterowanie w akademiku co roku.


Jak mogę skontaktować się z administracją akademików?
Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres akademiki@uni.opole.pl, lub skorzystać z poniższych numerów telefonów i adresów e-mail.

  • Akademik Kmicic – +48 77 452 7031 (email: estrzabala@uni.opole.pl)
  • Akademik Spójnik – +48 77 452 7035 (email:dominika.kuc@uni.opole.pl)
  • Akademik Niechcic – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)
  • Akademik Mrowisko – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)

STUDENCI

CZESNE

Czy mogę zapłacić czesne w ratach?
Przed zakończeniem pierwszego semestru studiów możesz złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Jeżeli władze uczelni zaakceptuję twój wniosek będziesz mógł zapłacić czesne w ratach. Wysokość rat, terminy i okres na jaki obowiązuje zgoda na płatność w ratach zostaną określone przez władze uczelni.


Czy studentom zagranicznym przysługują zniżki?
Studenci zagraniczni mogą składać wniosek o obniżenie kwoty czesnego do właściwych Dziekanatów. We wniosku należy podać konkretny powód ubiegania się o zniżkę. Kwota i okres na jaki student uzyskał zgodę zostaną wyznaczone przez władze uczelni.


Gdzie znajdę wnioski związane z czesnym?
Wnioski do pobrania znajduję się w zakładce “Wnioski i podania” na naszej stronie lub na stronie danego wydziału. 


Czy studenci zagraniczni mogą otrzymać stypendium?
Studenci zagraniczni mogą wnioskować o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jeżeli ich roczna średnia wynosi co najmniej 4.0.

POBYT W POLSCE

Jak mogę złożyć wniosek o zakwaterowanie w akademiku po ukończeniu pierwszego roku studiów?
Studenci mogę złożyć Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku w systemie USOS w wyznaczonym terminie.

 

Czy mogę mieszkać w akademiku podczas przerwy letniej?
Tak, jednak musisz poinformować o tym administrację akademików przed zakończeniem roku akademickiego.

 

Jak mogę skontaktować się z administracją akademików?
Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres akademiki@uni.opole.pl, lub skorzystać z poniższych numerów telefonów i adresów e-mail.

  • Akademik Kmicic – +48 77 452 7031 (email: estrzabala@uni.opole.pl)
  • Akademik Spójnik – +48 77 452 7035 (email:dominika.kuc@uni.opole.pl)
  • Akademik Niechcic – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)
  • Akademik Mrowisko – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)

Czy po przyjeździe do Polski muszę aplikować o nową wizę, jeżeli termin ważności mojej obecnej wizy dobiega końca?
Studenci zagraniczni mogą aplikować o nową wizę za każdym razem gdy ważność obowiązującej wizy dobiega końca. Innym rozwiązaniem jest złożenie Wniosku o pozwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce na podstawie studiów.

More News

Welcome to Poland

UO znowu w Welcome to Poland!  

Giełda Pracy UO

  Szanowni Studenci! Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już IX edycji Giełdy Pracy UO! Wydarzenie to świetna okazja na rozeznanie się w aktualnych ofertach na rynku pracy, oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów z firmami. Giełda jest organizowana z myślą o...

International Games Day – relacja

​ International Games Day jest już za nami! Dziękujemy Wam za świetny czas i zabawę! Cieszymy się, że przyszliście tak licznie! To wydarzenie nie udałoby się bez Waszego udziału! Dziękujemy także za współpracę i techniczne wsparcie wydarzenia Biuru Infrastruktury UO i...

Już wkrótce ruszają warsztaty dla obywateli Ukrainy!

Już wkrótce ruszają warsztaty na temat: "Jak radzić sobie z traumą związaną z wybuchem wojny w Ukrainie?". Wydarzenie jest darmowe i zostało zorganizowane w ramach projektu organizowanego przez Miasto Opole.   Zajęcia odbędą się w dwóch datach (do wyboru!):...

Rozmowy kwalifikacyjne rekrutacja 2023/2024

Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci! Prosimy o zapoznanie się z terminami rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Więcej informacji na temat weryfikacji znajomości języka znaleźć można w zakładce Wymagania językowe.Więcej...

Rekrutacja oficjalnie otwarta!

Drodzy Kandydaci! Z radością możemy ogłosić, że rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 się oficjalnie rozpoczęła! Ofertę dostępnych kierunków na naszym Uniwersytecie możecie znaleźć tutaj. Wymagania znajdują się na naszej stronie. Aby zarejestrować się na wybrane...

Ankieta dla studentów z Ukrainy

Drogie Studentki, drodzy Studenci! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przystosowania do życia w Polsce studentów z Ukrainy. Ankieta dostępna jest tutaj. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Шановні студенти! Просимо вас заповнити анкету про...

Nasz Zespół na konferencji “Focus on Ukraine”

W dniach 3-4.04.2023 r., nasz Zespół uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański, pn. „Focus on Ukraine”. To już druga taka konferencja nauka organizowana w duchu wsparcia Ukrainy po...

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych! ​Drodzy Studenci, Chcemy życzyć wam spokojnej, radosnej i słonecznej Wielkanocy,smacznego jajka, mokrego dyngusaoraz wielu spotkań w gronie najbliższych!Wesołego Alleluja! Informujemy, że dzisiaj biuro jest czynne do 12.00. Zapraszamy...

Stypendium w Nowym Jorku

Drodzy Studenci, Z przyjemnością informujemy o możliwości aplikowania na trzytygodniowy program wymiany organizowany przez State University of New York na Uniwersytecie Albany i New Paltz (stan Nowy Jork.) State University of New York to jeden z największych i...

Wirtualne DNI OTWARTE 2023 | Uniwersytet Opolski

Wirtualne DNI OTWARTE 2023 | Uniwersytet Opolski   Już w maju rozpoczynamy cykl Wirtualnych Dni Otwartych Uniwersytetu Opolskiego dla cudzoziemców! Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, aby dowiedzieć się o: studiach w Polsce; ofercie studiów na...

Prezentacja oferty Uniwersytetu Opolskiego dla młodzieży ukraińskiej 🇺🇦🇵🇱   W dniu 23 marca 2023 pracownicy naszego biura mieli przyjemność przedstawić ofertę Uniwersytetu Opolskiego w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w trybie...

Warsztaty dla obywateli Ukrainy

Zachęcamy do udziału w projekcie organizowanym przez Miasto Opole skierowanym do obywateli Ukrainy, przybyłych do Opola po 24 lutego 2022 r. W ramach projektu będzie można wziąć udział w darmowych warsztatach oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych. Mogą wziąć w...

UO na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2023

W dniach 10-11.03.2023 wzięliśmy udział w targach edukacyjnych “Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2023”, które odbyły się w Warszawie w centrum wystawienniczym EXPO XXI. Pracownik naszego biura we współpracy z Biurem Marketingu i Public Relations...

Godziny rektorskie z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego

Drodzy Studenci! 10 marca, z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego, zostały ogłoszone godziny rektorskie od godz. 10.00 do 14.00. Główna uroczystość odbędzie się o godz. 11.00 w Auli A i B Uniwersytetu Opolskiego (Opole, Oleska 48).  More News