FAQ

KANDYDACI

REKRUTACJA

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?
Rekrutacja rozpocznie się 20 kwietnia.


Jak mogę zarejestrować się na jeden z programów studiów?
Aby zapisać się na jeden z programów Uniwersytetu Opolskiego, należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Więcej szczegółowych informacji o procesie rekrutacji możesz znaleźć tutaj.


Podałem wszystkie dane oraz załączyłem wszystkie wymagane dokumenty w IRK, ale nie mogę zarejestrować się do programu. Czemu?
Oznacza to, że brakuje niektórych wymaganych danych. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”, na stronie wybranego programu pojawi się komunikat, dlaczego nie możesz się zarejestrować i jakie dane musisz uzupełnić (np. zły wybór przedmiotów, brak ocen z odpowiednich przedmiotów). Postępuj zgodnie ze szczegółową instrukcją.


Jakie dokumenty muszę załączyć w moim koncie IRK?

Musisz załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Lista znajduje się na stronie hello.uni.opole.pl. Jeśli podczas rejestracji czekasz na apostille/legalizację dokumentów, lub posiadasz jedynie świadectwo/dyplom tymczasowy, prosimy o informację na hello@uni.opole.pl. Oryginały wszystkich dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.


Jak załączyć skany wymaganych dokumentów na moim koncie w IRK?
Skan dyplomu/świadectwa szkolnego z legalizacją/apostillem, wykaz ocen i certyfikat językowy, należy dołączyć do “Formularzy Osobowych – Edukacja”. Tam należy podać informacje o dokumencie (np. jego numer, datę wystawienia itp.) i kliknąć opcję „Zapisz i dodaj certyfikat”. Umożliwi to wgranie pliku z Twojego komputera. Wspomniane dokumenty, razem z pozostałymi wymaganymi dokumentami, muszą zostać załączone również w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne  –  Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców”. Każdy z załączonych dokumentów musi mieć odpowiednią nazwę, np. “dyplom”, “certyfikat językowy” itp.


Skąd mogę pobrać Wniosek o przyjęcie, Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta oraz Wniosek o doręczaniu pism w formie elektronicznej? Gdzie mogę je załączyć po ich podpisaniu?

Formularze/Wnioski te można pobrać w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne –  Dokumenty i dalsze kroki”. Po wydrukowaniu i podpisaniu należy je załączyć w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne – Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców”.


Jakie oceny powinienem zaznaczyć na moim koncie IRK, gdy ubiegam się o przyjęcie na studia licencjackie?

Musisz zaznaczyć oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wszystkie oceny muszą być przeliczone według 100-punktowej skali. Instrukcja, jak przeliczać oceny z różnych systemów ocen z innych krajów znajduje się pod tym linkiem. Wymagane przedmioty będą różne dla każdego kierunku. Aby dowiedzieć się jakie są wymagane przedmioty dla kierunku, na który chcesz zostać przyjęty, przeczytaj „Informacje o kierunku” w systemie IRK.


Jakie oceny muszę uwzględnić w moim koncie IRK, gdy ubiegam się o przyjęcie na studia magisterskie?

Należy wpisać ostateczną ocenę z dyplomu, przeliczoną według skali 5.0-punktowej.


Nie posiadam certyfikatu językowego. W jaki sposób mogę potwierdzić znajomość języka?
Dla osób, które nie posiadają certyfikatu spełniającego wymogi, organizujemy egzaminy językowe online. Więcej informacji znajduje się w “Wymaganiach językowych” i “Aktualnościach” (w momencie trwania rekrutacji).


Zarejestrowałem się na wybrany kierunek studiów, załączyłem wymagane dokumenty i uiściłem opłatę rekrutacyjną. Dlaczego moje zgłoszenie nie zostało zaakceptowane?
Prawdopodobnie nie załączyłeś wszystkich wymaganych dokumentów, zdjęcia/skany dokumentów są nieczytelne, istnieją wątpliwości dotyczące autentyczności załączonych dokumentów. Zespół ds. Studentów Zagranicznych zaakceptuje twoje zgłoszenie tylko jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone w odpowiednich miejscach w IRK i spełniają wymogi przewidziane dla wybranego kierunku. W przypadku brakującego dokumentu zobaczysz informację, że zgłoszenie zostało odrzucone, a w komentarzu znajdzie się informacja jaki dokument należy załączyć. Twoje zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone ponownie, dopóki nie uzupełnisz brakującego dokumentu. Po dodaniu dokumentu nasze Biuro ponownie rozpatrzy twoje zgłoszenie. 

WAŻNE!: Zanim wyślesz wiadomość z prośbą o akceptację zgłoszenia zapoznaj się z komentarzem na swoim koncie IRK informacja o powodzenie odrzucenia zgłoszenia znajduje się tam.


Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany?
Status kwalifikacji oraz decyzja o przyjęciu na studia zostaną opublikowane na twoim koncie w systemie IRK. Otrzymasz od nas wszystkie niezbędne dokumenty na swój adres e-mail po tym jak zostaną podpisane przez władze uczelni.


Czy Decyzję o przyjęciu na studia otrzymam pocztą?
Tak, wszystkim przyjętym kandydatom wyślemy Decyzję o przyjęciu na studia oraz inne dokumenty potrzebne w celu wyrobienia wizy. Dokumenty zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji podany w systemie IRK. Kandydat może również zlecić odbiór dokumentów z Biura ds. Studentów Zagranicznych przez kuriera na swój koszt. Kandydat musi samodzielnie zamówić odbiór dokumentów oraz opłacić usługę z wyprzedzeniem, oraz przesłać nam przedpłacony list przewozowy na hello@uni.opole.pl najpóźniej dzień przed odbiorem dokumentów.


Załączyłem wszystkie skany dokumentów w systemie IRK, zostałem zaakceptowany i otrzymałem Decyzję o przyjęciu na studia. Czy to oznacza, że jestem już studentem Uniwersytetu Opolskiego?
Decyzja o przyjęciu, podejmowana na podstawie skanów dokumentów, jest WARUNKOWA. Oryginały dokumentów należy złożyć w naszym Biurze do terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji. W przeciwnym razie decyzja zostanie uchylona i nie zostaniesz studentem Uniwersytetu Opolskiego.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Jak mogę zapłacić opłatę rekrutacyjną?
Dane do płatności znajdują się w zakładce “Płatności” na twoim koncie w systemie IRK. Dane będą dostępne dopiero po tym jak zarejestrujesz się na wybrany kierunek studiów. Możesz zapłacić przelewem tradycyjnym lub poprzez Blue Media platform (przelew natychmiastowy – za opłatą ok. 1,50 PLN). UWAGA! Numer rachunku na twoim koncie IRK jest numerem indywidualnym – przeznaczonym tylko dla ciebie. Nie dokonuj płatności opłaty rekrutacyjnej na żaden inny numer konta! Więcej informacji znajdziesz w zakładceOpłaty i zwroty“.


Opłaciłem opłatę rekrutacyjną. Jak mogę sprawdzić czy uczelnia ją otrzymała?

Po zaksięgowaniu wpłaty przez Uniwersytet, zobaczysz ją na swoim koncie IRK w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Status opłaty rekrutacyjnej zmieni się na „Opłacony”. Pamiętaj, że w przypadku płatności międzynarodowych może to potrwać dłużej, do 10 -14 dni.


Zapłaciłem opłatę rekrutacyjną kilka dni temu, ale nadal nie pojawiła się ona w systemie. Co powinienem wiedzieć?
W przypadku gdy płatność została dokonana przelewem międzynarodowym, minie więcej czasu zanim pieniądze trafią na konto uczelni. Jeśli potrwa to więcej niż dwa tygodnie, zalecamy skontaktowanie się ze swoim bankiem w celu sprawdzenia, czy przelew został zrealizowany.


Czy mogę wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Informacje na temat zwrotów dostępne są tutaj.

CZESNE

Czy mogę zapłacić czesne w ratach?
Roczne czesne można opłacić w dwóch ratach – każda przed rozpoczęciem semestru. Płatność za pierwszy semestr jest wymagana na etapie rekrutacji, jako jeden z warunków przyjęcia na studia.


Czy są jakieś stypendia lub zniżki dla studentów zagranicznych?
Kandydaci nie są uprawnieni do otrzymywania zniżek lub stypendiów. Jedynie studenci mogą wnioskować o pomoc finansową (więcej informacji w sekcjach poniżej).


Czy czesne podlega zwrotowi?

Informacje o zwrotach dostępne są tutaj.

ZAKWATEROWANIE

Czy Uniwersytet Opolski zapewnia zakwaterowanie kandydatom & studentom?
Uniwersytet Opolski dysponuje miejscami w 4 akademikach. Każdy kandydat musi złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku. Niestety, nie każda osoba, która złoży wniosek otrzyma miejsce w akademiku ze względu na różne czynniki brane pod uwagę, takie jak: odległość od uniwersytety, dochód roczny na osobę w rodzinie, oraz moment złożenia wniosku.


Jak złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku?
Kandydaci są zobowiązani do wzięcia udziału w osobnej rejestracji, aby złożyć wniosek o miejsce w domu studenta. W systemie IRK, kandydat musi przejść do sekcji “Rekrutacja” i wybrać “Wniosek o akademik”, a następnie przejść do Oferty, wybrać Domy studenta i kliknąć “zapisz się”. Za rejestrację może być wymagana opłata rekrutacyjna. Kandydat będzie musiał również podać informacje, takie jak: odległość w kilometrach od miejsca zamieszkania do uniwersytetu (plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska); roczny średni dochód przypadający na osobę w rodzinie, oraz rok akademicki.


Czy otrzymam potwierdzenie uzyskania miejsca w akademiku?
Tak, na prośbę kandydata, któremu zostało przyznane miejsce w akademiku, wystawiamy potwierdzenia zakwaterowania potrzebne w procesie wizowym.


Ile kosztuje zakwaterowanie?
Informacje o opłatach są dostępne tutaj.


Jak długo mogę mieszkać w akademiku?
Miejsca w akademikach są przyznawane na okres każdego roku akademickiego. Studenci muszą składać podania o zakwaterowanie w akademiku co roku.


Jak mogę skontaktować się z administracją akademików?
Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres akademiki@uni.opole.pl, lub skorzystać z poniższych numerów telefonów i adresów e-mail.

  • Akademik Kmicic – +48 77 452 7031 (email: estrzabala@uni.opole.pl)
  • Akademik Spójnik – +48 77 452 7035 (email:dominika.kuc@uni.opole.pl)
  • Akademik Niechcic – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)
  • Akademik Mrowisko – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)

STUDENCI

CZESNE

Czy mogę zapłacić czesne w ratach?
Przed zakończeniem pierwszego semestru studiów możesz złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Jeżeli władze uczelni zaakceptuję twój wniosek będziesz mógł zapłacić czesne w ratach. Wysokość rat, terminy i okres na jaki obowiązuje zgoda na płatność w ratach zostaną określone przez władze uczelni.


Czy studentom zagranicznym przysługują zniżki?
Studenci zagraniczni mogą składać wniosek o obniżenie kwoty czesnego do właściwych Dziekanatów. We wniosku należy podać konkretny powód ubiegania się o zniżkę. Kwota i okres na jaki student uzyskał zgodę zostaną wyznaczone przez władze uczelni.


Gdzie znajdę wnioski związane z czesnym?
Wnioski do pobrania znajduję się w zakładce “Wnioski i podania” na naszej stronie lub na stronie danego wydziału. 


Czy studenci zagraniczni mogą otrzymać stypendium?
Studenci zagraniczni mogą wnioskować o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jeżeli ich roczna średnia wynosi co najmniej 4.0.

POBYT W POLSCE

Jak mogę złożyć wniosek o zakwaterowanie w akademiku po ukończeniu pierwszego roku studiów?
Studenci mogę złożyć Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku w systemie USOS w wyznaczonym terminie.

 

Czy mogę mieszkać w akademiku podczas przerwy letniej?
Tak, jednak musisz poinformować o tym administrację akademików przed zakończeniem roku akademickiego.

 

Jak mogę skontaktować się z administracją akademików?
Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres akademiki@uni.opole.pl, lub skorzystać z poniższych numerów telefonów i adresów e-mail.

  • Akademik Kmicic – +48 77 452 7031 (email: estrzabala@uni.opole.pl)
  • Akademik Spójnik – +48 77 452 7035 (email:dominika.kuc@uni.opole.pl)
  • Akademik Niechcic – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)
  • Akademik Mrowisko – + 48 77 452 7020 (email: spiech@uni.opole.pl)

Czy po przyjeździe do Polski muszę aplikować o nową wizę, jeżeli termin ważności mojej obecnej wizy dobiega końca?
Studenci zagraniczni mogą aplikować o nową wizę za każdym razem gdy ważność obowiązującej wizy dobiega końca. Innym rozwiązaniem jest złożenie Wniosku o pozwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce na podstawie studiów.

More News

Wystawa “Plakat przeciw wojnie”

Drodzy Studenci i Studentki, W przeddzień rocznicy wybuchu inwazji zapraszamy na spotkanie towarzyszące wystawie "Plakat przeciw wojnie", które odbędzie się 23 lutego o godz. 17 w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3. До Річниці...

Przedłużenie ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy na terytorium RP

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, status ochrony czasowej na terytorium RP uzyskany przez obywateli Ukrainy zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2024r. Przedłużeniu,...

Warsztaty o tematyce niepełnosprawności i dostępności

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty o tematyce niepełnosprawności i dostępności, organizowane w ramach projektu pn. Otwarty Uniwersytet Opolski - budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z...

Rejestracja żetonowa na lektoraty i egzaminy

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Rejestracja odbywa się na platformie USOSweb - TUTAJ  Wszelkie informacje dotyczące...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W związku ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym Rokiem nasz Zespół ds. Studentów Zagranicznych życzy wszystkim dużo radości, pomyślności, spokoju oraz wielu sukcesów w nadchodzącym roku. Mamy nadzieję, że rok 2023 był dla was pomyślny, a kolejny będzie jeszcze...

Rok 2021/2022

1867 zgłoszeń cudzoziemców w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023; 840 – ogólna liczba cudzoziemców na UO na studiach w pełnym wymiarze; ponad 500 uczestników w zorganizowanych egzaminach językowych; 427 raportów potwierdzających dokumenty o wykształceniu...

Targi w Kazachstanie – podsumowanie

  W dniach 22-24 listopada przedstawicielki Zespołu ds. Studentów Zagranicznych uczestniczyły w targach edukacyjnych „Oświata i kariera” w Kazachstanie.   Podczas wizyty odbyło się wiele spotkań z kandydatami z różnych szkół klasy licealnej miasta Ałmaty oraz...

6 edycja konferencji Direct to Recognition

  W dniu 5.12.2023 przedstawicielki naszego Biura uczestniczyły w szóstej już edycji konferencji Direct to Recognition, organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Podczas konferencji poruszono ogólne zagadnienia dotyczące uznania zagranicznego...

Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane rusza 1 grudnia

W piątek - 1 grudnia 2023 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych, realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.  Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na...

Webinar

Serdecznie zapraszamy na internetowe warsztaty pt. "Quality of Learning and Teaching for International Students in Poland". Webinar prowadzi prof. Jakub Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w dn. 7.12.2023, w godz. 18:00-19:00.   Platforma: Zoom Język: angielski...

Za nami spotkanie w sprawie uznania wykształcenia

W dniu 22.11.2023r. Zespół ds. Studentów Zagranicznych przeprowadził spotkanie dotyczące procedury uznania wykształcenia uzyskanego za granicą.   W trakcie spotkania studenci i studentki z różnych krajów mieli okazję zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi...

Uniwersytet Opolski na międzynarodowych targach w Kazachstanie!

W dniach 22-24 listopada przedstawiciele International Students Office wezmą udział w międzynarodowych targach „Edukacja i Kariera”, organizowanych w Międzynarodowym Centrum Wystawowym Atakent w Almatach. Celem udziału w wydarzeniu jest promocja szkolnictwa wyższego,...

International Students Office zaprasza na spotkanie w sprawie uznania wykształcenia

International Students Office zaprasza na spotkanie w sprawie uznania wykształceniaSzanowni Studenci i Szanowne Studentki! Serdecznie zapraszamy na spotkania studentów i studentki studiów licencjackich w sprawie procedury uznania wykształcenia uzyskanego za granicą....

Spacer po Opolu

  W dniu 02.10.23 r. nowi studenci UO mieli okazję wziąć udział w spacerze po Opolu w towarzystwie profesjonalnych przewodniczek turystycznych. Wydarzenie miało charakter wielokulturowy i studenci zwiedzali miasto w grupie polskojęzycznej lub anglojęzycznej. W...

Dni Adaptacyjne 2023

Drodzy Studenci I roku! Zapraszamy wszystkich nowo przyjętych studentów do udziału w Dniach Adaptacyjnych 2023 oraz obowiązkowych szkoleniach. Szczegóły spotkań dla poszczególnych kierunków możecie znaleźć tutaj.  More News