Logowanie i rejestracja w systemie IRK

 1. Kiedy rozpocznie się proces rekrutacji?

Rekrutacja rozpocznie się 19 kwietnia.

 1. Jak mogę zarejestrować się na jeden z programów studiów

Aby zapisać się na jeden z programów Uniwersytetu Opolskiego, należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym IRK. Więcej szczegółowych informacji o procesie rekrutacji można znaleźć tutaj.

 1. Podałem wszystkie dane oraz załączyłem wszystkie wymagane dokumenty w IRK, ale nie mogę zarejestrować się do programu. Czemu?

Oznacza to, że brakuje niektórych wymaganych danych. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”, na stronie wybranego programu pojawi się komunikat, dlaczego nie możesz się zarejestrować i jakie dane musisz uzupełnić. Postępuj zgodnie ze szczegółową instrukcją.

 1. Jak mogę uiścić opłatę rekrutacyjną?

Informacje o opłacie będą dostępne w sekcji „Płatności” na Twoim koncie IRK po zarejestrowaniu się do wybranego programu. Należy zwrócić uwagę, że każdy kandydat ma osobny numer konta. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 1. Czy są jakieś stypendia lub zniżki dla studentów zagranicznych?

UO nie oferuje zniżek opłat dla studentów zagranicznych. Studenci zagraniczni mają prawo ubiegać się o jedno stypendium – Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów – po pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Opolskim, na podstawie uzyskanych ocen i wyników w nauce, oraz dodatkowych osiągnięć.

 1. Opłaciłem opłatę rekrutacyjną, jak mogę sprawdzić, czy uczelnia ją otrzymała

Po zaksięgowaniu wpłaty przez Uniwersytet, zobaczysz ją na swoim koncie IRK w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Status opłaty rekrutacyjnej zmieni się na „Opłacony”. Pamiętaj, że w przypadku płatności międzynarodowych może to potrwać dłużej, do 10-14 dni.

 1. Zapłaciłem opłatę rekrutacyjną kilka dni temu, ale nadal nie pojawiła się ona w systemie. Co muszę wiedzieć?

Jeśli płacisz przelewem międzynarodowym, minie więcej czasu zanim pieniądze trafią na konto. Jeśli zajmie to więcej niż dwa tygodnie, zalecamy skontaktowanie się ze swoim bankiem w celu sprawdzenia, czy przelew został zrealizowany.

 1. Jakie dokumenty muszę załączyć w moim koncie IRK?

Musisz załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Lista znajduje się na stronie hello.uni.opole.pl. Jeśli podczas rejestracji czekasz na apostille/legalizację dokumentów, prosimy o zamieszczenie informacji w komentarzu w sekcji „Dokumenty”. Oryginały wszystkich dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Jak załączyć skany dokumentów w moim koncie IRK?

Skan dyplomu/świadectwa szkolnego z legalizacją/aspotillem, wykaz ocen i certyfikat językowy, należy dołączyć do “Formularzy Osobowych – Edukacja”. Tam należy podać informacje o dokumencie (np. jego numer, datę wystawienia itp.) i kliknąć opcję „Zapisz i dodaj certyfikat”. Umożliwi to wgranie pliku z Twojego komputera.

 1. Gdzie mogę pobrać Wniosek o przyjęcie, Wniosek o zamieszkanie oraz Wniosek o doręczanie pism w formie elektronicznej? Gdzie mogę je załączyć?

Formularze/Wnioski te można pobrać w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki”. Po wydrukowaniu i podpisaniu należy je załączyć w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne – Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez kandydatów zagranicznych”.

 1. Gdzie mogę załączyć kopię paszportu i/lub wizy?

Kopie paszportu i/lub wizy kandydat jest zobowiązany załączyć w sekcji „Zgłoszenia rekrutacyjne – Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez kandydatów zagranicznych”.

 1. Jakie oceny powinienem zaznaczyć na moim koncie IRK, gdy ubiegam się o studia licencjackie?

Musisz zaznaczyć oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wszystkie oceny muszą być przeliczone według 100-punktowej skali. Instrukcja, jak przeliczać oceny z różnych systemów ocen z innych krajów znajduje się pod tym linkiem.

 1. Jakie oceny muszę uwzględnić w moim koncie IRK, gdy ubiegam się o studia magisterskie?

Należy wskazać ostateczną ocenę z dyplomu, przeliczoną według skali 5.0-punktowej.

14. Zarejestrowałem się na kierunek studiów, załączyłem wymagane dokumenty i wpłaciłem opłatę rekrutacyjną. Dlaczego moje zgłoszenie nadal nie zostało zaakceptowane?

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK w sekcji Płatności.

Biuro Studentów Międzynarodowych zaakceptuje Twoje zgłoszenie tylko w przypadku, gdy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na koncie IRK i spełniają warunki dla danego programu studiów. W przypadku braku niektórych dokumentów zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zostało odrzucone i opatrzone komentarzem, jakie brakujące dokumenty powinieneś dołączyć, aby uzyskać akceptację. Twoje zgłoszenie nie zostanie ocenione, dopóki nie dołączysz brakujących dokumentów. Jak tylko dołączysz brakujące dokumenty, nasze Biuro dokona ponownej oceny Twojego wniosku.

Zanim wyślesz emaila dotyczącego oceny Twojego zgłoszenia, przeczytaj komentarz na swoim koncie IRK – tam znajduje się wyjaśnienie dlaczego Twój wniosek wciąż nie został zaakceptowany.

     15. Jak dowiem się czy zostałem przyjęty na studia?

W przypadku gdy ubiegasz się o przyjęcie na zasadzie bez odpłatności, status kwalifikacyjny i decyzja zostaną opublikowane na Twoim koncie IRK.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na zasadach odpłatności, twój status kwalifikacji w systemie IRK będzie zmieniony na „Przyjęty”, a na adres e-mail podany w systemie wyślemy Decyzję o warunkowym przyjęciu na studia.

    16. Czy otrzymam Decyzję o przyjęciu mnie na studia pocztą?

Tak, wszystkim przyjętym kandydatom wyślemy Decyzję o przyjęciu na studia oraz inne dokumenty potwierdzające, potrzebne w celu wyrobienia wizy.

   17. Załączyłem wszystkie skany dokumentów do IRK, zostałem zaakceptowany i otrzymałem Decyzję o przyjęcie na studia. Czy to oznacza, że jestem już studentem Uniwersytetu Opolskiego?

Decyzja o przyjęciu, podejmowana na podstawie skanów dokumentów, jest WARUNKOWA. Oryginały dokumentów należy złożyć w naszym biurze do terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji. W przeciwnym razie decyzja zostanie uchylona i nie zostaniesz studentem Uniwersytetu Opolskiego.

Opłaty

 1. Ile zapłacę za studia?

Koszt studiowania na Uniwersytecie Opolskim wynosi 2500 – 3400 PLN za semestr, 5000 – 6800 PLN za rok (koszt uzależniony jest od programu studiów).

 1. Czy można opłacić czesne w ratach?

Czesne można uiścić w dwóch ratach –  w zależności od programu 750 EUR lub 500 EUR przed każdym semestrem. W zależności od danego programu studiów czesne za semestr wynosi 3400 PLN lub 2500 PLN. Kwoty 750 EUR lub 500 EUR są orientacyjne, a nie stałe i będą różnić się w zależności od kursu danego dnia.

 1. Kiedy muszę zapłacić za czesne

W przypadku konieczności uzyskania wizy studenckiej, opłata za czesne, za pierwszy semestr studiów, powinna zostać uiszczona do 14 dni po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na studia. Opłata powinna zostać uiszczona na ogólne konto bankowe uczelni. Po otrzymaniu dostępu do systemu USOS, twoja wpłata zostanie przeksięgowana.

 1. Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli odmówiono mi wizy?

Zwroty w całości możliwe będą tylko jeśli odpowiedni wniosek zostanie przesłany do 14.09.2022 r. Po tym terminie, zwracane kwoty będą pomniejszane zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu o opłatach.

 1. Czy mogę studiować nieodpłatnie na Uniwersytecie Opolskim?

Lista osób, które mogą podjąć studia za darmo, znajduje się tutaj.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami pod adresem hello@uni.opole.pl.