WYMAGANIA JĘZYKOWE

Kandydaci mają 3 opcje weryfikacji języka obcego, która jest wymagany podczas rekrutacji:

CERTYFIKAT

Kandydaci na studia mogą potwierdzić znajomość języka polskiego / angielskiego odpowiednimi certyfikatami.

Lista akceptowalnych certyfikatów z języka polskiego.

Lista akceptowalnych certyfikatów z języka angielskiego.

Certyfikaty niewymienione w powyższych listach podlegają ocenie komisji rekrutacyjnej, która podejmuje decyzję, czy mogą zostać zaliczone na poczet rekrutacji na studia.

JĘZYK WYKŁADOWY

Kandydaci mogą przedstawić dokument potwierdzający, że językiem wykładowym podczas poprzedniego etapu nauki był ten sam język, w którym będą odbywały się zajęcia na uniwersytecie. Dokument powinien zostać wydany na papierze firmowym instytucji, w której kandydaci pobierali naukę i podpisany oraz podbity przez osobę do tego upoważnioną.

Informacja o języku wykładowym może zostać zawarta w oddzielnym dokumencie lub np. suplemencie ze studiów.

ROZMOWA WSTĘPNA

W przypadku, gdy kandydaci nie mogą przedstawić akceptowalnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka, obowiązkowe jest podejście do rozmowy kwalifikacyjnej online.

Kandydaci są zobowiązani zarejestrować się na rozmowę kwalifikacyjną, poprzez system IRK. Terminy egzaminów na rok 2023/2024 są widoczne poniżej.

W razie problemów lub pytań o proces rekrutacji można obejrzeć przewodnik do rekrutacji.

Informujemy, że liczba uczestników rozmów kwalifikacyjnych może być ograniczona. W momencie wyczerpania limitu uczestników w danym terminie, kandydaci z listy rezerwowej zostaną zapisani na egzamin w kolejnym dostępnym terminie, o czym zostaną poinformowani mailowo.

Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej możliwe będzie tylko po zarejestrowaniu na wybrany kierunek studiów i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na koncie kandydata przed końcem rejestracji na wybrany termin egzaminów językowych.

KALENDARZ ROZMÓW WSTĘPNYCH