Projekt pn.: „Otwarty Uniwersytet Opolski – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia” to kontynuacja programu Welcome to Poland z 2020 r. Celem projektu jest wsparcie procesu umiędzynarodowienia poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami,  podniesienie kompetencji kadry akademickiej, a w rezultacie potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy.

Wszystkie cele będą realizowane przy jednoczesnym funkcjonowaniu i rozwoju punktu Welcome Centre, który został stworzony w poprzedniej edycji Welcome to Poland.

 

Działania przewidziane w projekcie:

 

 • Utrzymanie i rozwój działalności punktu Welcome Centre
 • Wykonanie tłumaczeń dokumentów wewnątrzuczelnianych na j. angielski
 • Organizacja szkoleń dla pracowników uczelni
 • Opracowanie podręcznika powitalnego
 • Pakiety powitalne dla studentów zagranicznych
 • Organizacja warsztatów dla studentów
 • Organizacja spotkań integracyjnych
 • Stworzenie filmów instruktarzowych
 • Wykonanie wirtualnego spaceru po kampusie
 • Promocyjne wyjazdy zagraniczne
 • Opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-promocyjnych

Termin realizacji: czerwiec 2023r.- maj 2025r.

Budżet: 348 723 zł.

Źródło finansowania: program Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej