Cudzoziemcy z niepełnosprawnością

 

Działania realizowane przez Uniwersytet Opolski na rzecz studentów z niepełnosprawnością:

 

  • Dodatkowe zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z języków obcych oraz innych przedmiotów z danego kierunku
  • Dodatkowe zajęcia Wychowania Fizycznego dedykowane dla osób z niepełnosprawnością
  • Adaptacja procesu nauczania
  • Program ‘’Asystent dydaktyczny’’
  • Stypendium
  • Wsparcie psychologa albo coacha

Zalecamy, aby wszystkie dokumenty medyczne związane z niepełnosprawnością zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, aby móc zweryfikować ten status na terenie Polski.

Dzięki czemu, otrzymasz polskie orzeczenie o niepełnosprawności, na podstawie którego będziesz mógł korzystać ze wszystkich świadczeń na poziomie uczelnianym, lokalnym i państwowym.