International Students Office

Nasz zespół tworzy sześć osób, których głównym celem jest wspieranie kandydatów/-ek w dążeniu do zostania studentem lub studentką Uniwersytetu Opolskiego. Zajmujemy się także promowaniem oferty edukacyjnej UO. Wspólnie dążymy do tworzenia miejsca przyjaznego kandydatom i studentom z  zagranicy, które będzie pozbawione wszelkich uprzedzeń i w którym każdy student międzynarodowy uzyska pomoc oraz rozwiązanie wielu problemów.

Czym się zajmujemy?

Przestrzeń dla cudzoziemców
 • Stworzenie i prowadzenie Welcome Centre

 • prowadzenie strony hello.uni.opole.pl i FB: hellouniopole

 • przygotowywanie aktualnych informacji o ofercie edukacyjnej uczelni

 • rozeznanie zapotrzebowania uczelni i analiza sytuacji

 • pozyskanie możliwych zewnętrznych źródeł finansowania

 • weryfikacja zmian ustawowych dotyczących cudzoziemców

Pozyskiwanie studentów zagranicznych
 • Przygotowywanie i tworzenie materiałów promocyjnych

 • organizacja Wiertualnych Dni Otwartych

 • nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi

 • rozpowszechnienie oferty edukacyjnej skierowanej do kandydata zagranicznego

 • udział w targach, spotkaniach, misjach zagranicznych

Rekrutacja
 • Stały kontakt z kandydatami na studia poprzez wiadomości e-mailowe, telefony, wiadomości w systemie IRK, oraz spotkania w biurze

 • weryfikacja dokumentów w wersji elektronicznej w IRK

 • wystawienie wszystkich niezbędnych dokumentów

 • ponowna weryfikacja oryginałów dokumentów

 • kompletowanie teczek

 • pomoc w procedurach wizowych

 • pomoc w składaniu wniosków o miejsce w Domach Studenta

 • pomoc w zakwaterowaniu

 • organizacja egzaminów z języka polskiego i angielskiego

 • procedowanie zwrotów opłat cudzoziemców, którzy nie zostali studentami

Obsługa studentów
 • Konsultacje w sprawach bieżących

 • wsparcie  w legalizacji pobytu, meldunku, założeniu kont bankowych, ubezpieczeniu

 • wsparcie studentów w procedurach formalnych na UO, np. w zakresie stypendiów i pomocy materialnej, składania wniosków itp

 • realizacja projektów skierowanych do cudzoziemców

 • wydawanie zaproszeń w celu kontynuacji studiów

 • organizacja spotkań integracyjnych

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie obsługi cudzoziemców, np. Kuratorium Oświaty w Opolu

 • organizacja warsztatów i szkoleń

Wsparcie dla innych jednostek UO
 • Udzielenie informacji odnośnie zagranicznych dokumentów

 • pomoc w kontakcie z cudzoziemcem

 • pomoc w raportach EN-1, POLON, GUS

 • wsparcie językowe innych pracowników

 • wsparcie podczas procedur administracyjnych związanych z cudzoziemcami

Rok 2022/2023 w liczbach

Kandydaci i studenci
 • 853 ogólna liczba cudzoziemców na UO na studiach w pełnym wymiarze,

 • 363 przyjętych studentów z zagranicy,

 • 1074 rozpatrzonych zgłoszeń cudzoziemców w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2023/2024,

 • 524 zorganizowanych egzaminów językowych,

 • 28 uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej,

 • 10 warsztatów zorganizowanych dla studentów zagranicznych.

Online i offline
 • Ponad 1000 udzielonych odpowiedzi mailowych,

 • Setki konsultacji telefonicznych i osobistych,

 • Utworzenie nowego kanału komunikacyjno-informacyjnego dla kandydatów i studentów na Whatsappie,

 • 924 prowadzonych spraw w EZD dotyczących kandydatów i studentów zagranicznych,

 • Ponad 150 postów i wpisów na Fb i hello.uni.opole.pl i Instagramie,

 • Ponad 300 listów wysłanych do kandydatów zagranicznych,

 • Uczestnictwo w 5 krajowych konferencjach stacjonarnych oraz 2 krajowych targach edukacyjnych,

 • Cykl spotkań w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą.

Materiały promocyjne
 • Wirtualne Dni Otwarte w trzech różnych językach,

 • Projekt i druk ponad 1500 materiałów promocyjnych,

 • 800 sztuk nowych zestawów promocyjnych,

 • Stworzenie filmu promocyjnego,

 • Uczestnictwo w Targach edukacyjnych w Kazachstanie.

Tak wyglądał nasz rok! 

Poprzednie lata 

Rok 2021/2022