International Students Office

Nasz zespół tworzy sześć osób, których głównym celem jest wspieranie kandydatów/-ek w dążeniu do zostania studentem lub studentką Uniwersytetu Opolskiego. Zajmujemy się także promowaniem oferty edukacyjnej UO. Wspólnie dążymy do tworzenia miejsca przyjaznego kandydatom i studentom z  zagranicy, które będzie pozbawione wszelkich uprzedzeń i w którym każdy student międzynarodowy uzyska pomoc oraz rozwiązanie wielu problemów.

Czym się zajmujemy?

Przestrzeń dla cudzoziemców
 • Stworzenie i prowadzenie Welcome Centre

 • prowadzenie strony hello.uni.opole.pl i FB: hellouniopole

 • przygotowywanie aktualnych informacji o ofercie edukacyjnej uczelni

 • rozeznanie zapotrzebowania uczelni i analiza sytuacji

 • pozyskanie możliwych zewnętrznych źródeł finansowania

 • weryfikacja zmian ustawowych dotyczących cudzoziemców

Pozyskiwanie studentów zagranicznych
 • Przygotowywanie i tworzenie materiałów promocyjnych

 • organizacja Wiertualnych Dni Otwartych

 • nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi

 • rozpowszechnienie oferty edukacyjnej skierowanej do kandydata zagranicznego

 • udział w targach, spotkaniach, misjach zagranicznych

Rekrutacja
 • Stały kontakt z kandydatami na studia poprzez wiadomości e-mailowe, telefony, wiadomości w systemie IRK, oraz spotkania w biurze

 • weryfikacja dokumentów w wersji elektronicznej w IRK

 • wystawienie wszystkich niezbędnych dokumentów

 • ponowna weryfikacja oryginałów dokumentów

 • kompletowanie teczek

 • pomoc w procedurach wizowych

 • pomoc w składaniu wniosków o miejsce w Domach Studenta

 • pomoc w zakwaterowaniu

 • organizacja egzaminów z języka polskiego i angielskiego

 • procedowanie zwrotów opłat cudzoziemców, którzy nie zostali studentami

Obsługa studentów
 • Konsultacje w sprawach bieżących

 • wsparcie  w legalizacji pobytu, meldunku, założeniu kont bankowych, ubezpieczeniu

 • wsparcie studentów w procedurach formalnych na UO, np. w zakresie stypendiów i pomocy materialnej, składania wniosków itp

 • realizacja projektów skierowanych do cudzoziemców

 • wydawanie zaproszeń w celu kontynuacji studiów

 • organizacja spotkań integracyjnych

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie obsługi cudzoziemców, np. Kuratorium Oświaty w Opolu

 • organizacja warsztatów i szkoleń

Wsparcie dla innych jednostek UO
 • Udzielenie informacji odnośnie zagranicznych dokumentów

 • pomoc w kontakcie z cudzoziemcem

 • pomoc w raportach EN-1, POLON, GUS

 • wsparcie językowe innych pracowników

 • wsparcie podczas procedur administracyjnych związanych z cudzoziemcami

Rok 2022 w liczbach

Kandydaci i studenci
 • 1867 zgłoszeń cudzoziemców w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023;

 • 840 – ogólna liczba cudzoziemców na UO na studiach w pełnym wymiarze;

 • ponad 500 uczestników w zorganizowanych egzaminach językowych;

 • 427 raportów potwierdzających dokumenty o wykształceniu pobrano z serwerów zewnętrznych;

 • 453 cudzoziemców zostało przyjętych na rok akademicki 2022/2023;

 • 236 przeszkolonych studentów zagranicznych z j. polskiego i kultury polskiej;

 • ponad 280 nowych mieszkańców Domów Studenta pochodzenia zagranicznego;

 • 52 Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej;

 • 19 warsztatów zorganizowanych dla studentów zagranicznych;

 • 14 studentów przeniesionych z uczelni ukraińskich;

 • 8 punktów pomocy uchodźcom wsparli nasi studenci;

Online i offline
 • ponad 8000 udzielonych odpowiedzi mailowych;

 • setki konsultacji osobistych;

 • 800 prowadzonych spraw w ezd dotyczących studentów zagranicznych;

 • ponad 500 listów wysłanych za granicę

Materiały promocyjne
 • 800 sztuk wydrukowanych, nowych materiałów dla cudzoziemców;

 • 362 zestawy pakietów powitalnych, wydanych studentom, przygotowanych ze środków NAWA;