Projekty zrealizowane 

Międzynarodowy Uniwersytet Opolski – wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy

Termin realizacji: październik 2014- październik 2015

Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego POKL 4.4.1 – LIDER

Wysokość budżetu: 68 400,00 zł

Cel projektu – Popularyzacja studiów w pełnym cyklu kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców poprzez opracowanie systemów zarządzania i poprawy rekrutacji studentów cudzoziemców na uczelni.

Zakres projektu – Opracowanie i przygotowanie strony www łączącej możliwość rozmów (Video chat Live Chat) kandydatów na studia z komisją rekrutacyjna.

 

Biuro Wspierania Integracji

Termin realizacji: styczeń 2014- czerwiec 2015

Źródła finansowania:  COPE MSW FAMI – LIDER

Wysokość budżetu:  242 095,80 zł

Cel projektu. Pogłębienie i ułatwienie procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i społeczeństwem przyjmującym. Poprawa dostępu obywateli państw trzecich do oferowanych przez Państwo Polskie dóbr publicznych oraz świadczenie usług wsparcia, w postaci usług doradczych. Aktywizacja zawodowa grupy imigrantów poprzez stworzenie im możliwości odbycia płatnych praktyk zawodowych w opolskich firmach.

Zakres projektu – Kompleksowa pomoc doradcza obywatelom państw trzecich.

Działania:

 • kurs języka polskiego na poziomach B1, B2, C1;
 • porady prawne;
 • porady psychologiczne;
 • porady doradcy zawodowego;
 • praktyki;
 • tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów.

 

Biuro Wspierania Integracji – Etap II

Termin realizacji: 1 listopada 2015 – 31 października 2017

Źródła finansowania: COPE MSW FAMI – LIDER

Wysokość budżetu:  272 575,00 zł

Cel projektu. Pogłębienie i ułatwienie procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i społeczeństwem przyjmującym. Poprawa dostępu obywateli państw trzecich do oferowanych przez Państwo Polskie dóbr publicznych oraz świadczenie usług wsparcia, w postaci usług doradczych. Aktywizacja zawodowa grupy imigrantów poprzez stworzenie im możliwości odbycia płatnych praktyk zawodowych w opolskich firmach.

Zakres projektu – Kompleksowa pomoc doradcza obywatelom państw trzecich.

Działania:

 • kurs języka polskiego na poziomach B1, B2, C1;
 • porady prawne;
 • porady psychologiczne;
 • szkolenia specjalistyczne;
 • tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów;

 

https://hello.uni.opole.pl/bwi/

 

Razem dla integracji
Dialog Wschodni

Nowoczesna promocja Uniwersytetu Opolskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz byłych krajach radzieckich

Termin realizacji: 1 listopada 2019 – 30 czerwca 2019

Źródła finansowania: program Nowoczesna Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany

Akademickiej,

Wysokość budżetu:  99 741,00 zł

Cel projektu: promowanie oferty edukacyjnej i naukowej Uniwersytetu Opolskiego na terenie krajów Partnerstwa Wschodniego oraz byłych republik radzieckich poprzez promocje w mediach społecznościowych, organizacja i prowadzenia spotkań w rejonie działań ujętym w założeniach projektu oraz produkcja i dystrybucja materiałów audiowizualnych.

Działania:

 • Kampania reklamowa w mediach społecznościowych;
 • Kontakty bezpośrednie – organizacja i prowadzenia spotkań pozwalających na nawiązanie bliższej współpracy z dyrektorami placówek edukacyjnych w rejonie działań ujętym w założeniu projektu;
 • Produkcja i dystrybucja materiałów audiowizualnych – stworzenie 3 spotów reklamowych

 

Open Uni Opole

Termin realizacji: 01.12.2018-31.07.2019.

Źródła finansowania: program Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany

Akademickiej,

Wysokość budżetu:  40 400,00 zł

Cel projektu:  wsparcie zdolności instytucjonalnej UO posiadającego Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadz. kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej poprzez podnoszenie kompetencji potencjału instytucji i kadry dydaktycznej, naukowej i  administracyjnej zw. z obsługą cudzoziemców.

Działania:

 • Podniesienie kompetencji kadry związanej z obsługą cudzoziemców poprzez specjalistyczne szkolenia;
 • Opracowanie materiałów informacyjnych dla studentów zagranicznych i kadry zagranicznej;
 • Tłumaczenie informatora na języki obce;
 • Druk materiałów informacyjnych;
International Alumni Club

Termin realizacji: 01.11.2019-30.04.2021

Źródła finansowania: program Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany

Akademickiej,

Wysokość budżetu:  100 000,00 zł

Cel projektu: nawiązanie długotrwałej współpracy z zagranicznymi absolwentami Uniwersytetu Opolskiego, stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesie edukacji i rozwoju kariery zawodowej obecnych studentów oraz wykorzystanie historii i sylwetek zagranicznych absolwentów w celu promocji Uniwersytetu Opolskiego za granicą.

Działania:

 • Opracowanie bazy absolwentów zagranicznych UO.
 • Organizacja zjazdu zagranicznych absolwentów UO, którzy osiągnęli sukces w życiu zawodowym i społecznym.
 • Organizacja prelekcji i warsztatów dla studentów UO, przeprowadzanych przez zagranicznych absolwentów, podczas których zaprezentują swoje ścieżki rozwoju zawodowego, doświadczenia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podjęcia konkretnych zawodów.
 • Spotkanie zagranicznych absolwentów UO z przedstawicielami Uniwersytetu i przedstawicielami władz miasta Opola.
 • Uhonorowanie dokonań i sukcesów zagranicznych absolwentów przez wręczenie pamiątkowych nagród oraz przyznanie tytułu „Ambasadora UO”.
 • Stworzenie treści multimedialnych prezentujących historię i karierę zagranicznych absolwentów (tzw. success story).
 • Relacja i promocja powyższych wydarzeń w sieciach społecznościowych.
 • Opracowanie i druk obcojęzycznych materiałów promocyjnych na temat osobistych doświadczeń, dróg zawodowych i sukcesów zagranicznych absolwentów.