Pełnomocniczka do Spraw Równego Traktowania

Dr Marzanna Pogorzelska

Kontakt

Jeśli spotkałeś/łaś się z nierównym traktowaniem oraz dyskryminacją, możesz skontaktować się z dr Marzanną Pogorzelską, której niedawno została powierzona ta istotna funkcja. 

Z dr Pogorzelską można spotkać się i porozmawiać w każdy wtorek, w sali 209 w Collegium Maius (Plac Kopernika 11a) w godzinach 9:00-9:45. 

Można się z nią również skontaktować za pośrednictwem adresu email: mpogorzelska@uni.opole.pl

Działalność

Dr Marzanna Pogorzelska to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Została uhonorowana nagrodą imienia Ireny Sandler “Repairing the World”, przyznaną polskim i amerykańskim nauczycielom, którzy aktywnie angażują się w życie społeczności lokalnych i szkół, a także kształcą młodych ludzi w duchu tolerancji i praw człowieka. Dr Pogorzelska otrzymała również nagrodę “European Tolerance Award”.

Swoją specjalizację zyskała dzięki koordynacji wielu projektów w zakresie problemów międzynarodowych, podczas których zorganizowała różne warsztaty, debaty, happeningi, wystąpienia i wystawy. 

Pełnomocnik współpracuje z wieloma organizacjami, działając w imieniu osób o różnych narodowościach zarówno w Polsce jak i na świecie. Dr Pogorzelska opublikowała liczne publikacje na temat wielokulturowości, jednocześnie łącząc wszystkie wspomniane działa z pracą w Instytucie Filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego.