Mobilności

Informacja

Wierzymy, że podróżowania w czasie studiów i poznawanie nowych kultur oraz tradycji jest znaczącą częścią edukacji studentów. Poprzez podróże, zaczynają postrzegać życie z innej perspektywy, a także zawierają przyjaźnie ze studentami z całego świata. Mając to na uwadze, staramy się stworzyć jak najwięcej możliwości do podróżowania. Uniwersytet Opolski realizuje program Erasmus – w ramach którego odbywają się studenckie wymiany międzynarodowe, oraz program MOST, który daje możliwość wymiany pomiędzy uniwersytetami w Polsce. 

 

Studia w ramach programu Erasmus

Program Erasmus został stworzony przez Komisję Europejską. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajami, uniwersytetami, a także studentami i pracownikami. Program ma również na celu wspierać współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego w różnych krajach, aby zwiększać kompetencje studentów takie jak znajomość języków i umiejętność komunikacji międzynarodowej. Dajemy możliwość spędzenia połowy czasu trwania programu (cały rok), studiując na jednym z uniwersytetów partnerskich w Europie. Wyjeżdżający studenci otrzymuje stypendium Erasmus+. 

Staż w ramach programu Erasmus

Każdy student, niezależnie od narodowości, studiując na uczelni wyższej w państwie należącym do Unii Europejskiej, może składać wniosek o wymianę w ramach programu Erasmus i otrzymać miesięczne stypendium w wysokości od 300 do 700 euro. Studenci otrzymują również zwrot kosztów podróży. Polecamy aby wykorzystać stypendium do odbycia stażu – pomożemy nawiązać kontakty z różnymi miejscami w Europie, dzięki czemu studenci mogą spędzić wakacje lub – w wypadku reorganizacji semestru – nawet część roku akademickiego, zdobywając dodatkowe doświadczenie. Ze stypendium stażowego może skorzystać także absolwent do 12 miesięcy po ukończeniu studiów.

Program MOST

 Most to program wymiany studenckiej, który umożliwia wyjazd na jeden lub dwa semestry studiów na jeden z 29 uniwersytetów w Polsce, uczestniczących w programie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów na swojej uczelni.