Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

W związku z rosnącą liczbą pytań dotyczących stypendium socjalnego, uprzejmie informujemy, że problemy dotyczące wypełniania wniosku w USOSie lub braków w dokumentach w pierwszej kolejności powinny być kierowane do koordynatora odpowiadającego za odpowiedni wydział.

Adres: Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole.

Koordynatorzy:

  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Przyrodniczo – Techniczny, Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomiczny:
    mgr Dominika Kuzior – dominika.kuzior@uni.opole.pl, tel.: 77 442 35 62 (w sieci UO 3562), I piętro pok. 112
  • Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
    inż. Małgorzata Misz – malgorzata.misz@uni.opole.pl; tel.: 77 442 35 26 (w sieci UO 3526), I piętro pok. 104
  • Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Wydział Teologiczny, Wydział Chemii, Wydział Sztuki:
    mgr inż. Aneta Bociąga aneta.bociaga@uni.opole.pl, tel.: 77 442 35 61 (w sieci UO 3561), I piętro pok. 104

Wnioski o wszystkie stypendia składa się w systemie USOSweb.

Decyzje dotyczące przyznania stypendium należy odebrać również w systemie USOSweb, w zakładce “Lista pism administracyjnych”. W celu odebrania decyzji, konieczne będzie zalogowanie się na pocztę studencką i potwierdzenie odbioru poprzez wpisanie w systemie USOSweb automatycznie wygenerowanego kodu.

Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendium socjalnego znajdują się na stronie Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Informujemy również, że Zespół ds. studentów zagranicznych służy wsparciem w wypełnianiu wniosków tylko i wyłącznie, jeśli wnioskodawca wprowadzi w systemie USOS wszystkie podstawowe informacje i dokumenty.

Pomoc w wypełnianiu wniosku możliwa jest tylko, jeśli osoba wnioskująca stawi się w International Students Office z własnym komputerem.

 

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie: