Czym jest nostryfikacja?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność. Procedurę nostryfikacji wszczyna się na wniosek zainteresowanego.

Przebieg procedury nostryfikacji

KWALIFIKATOR to baza danych, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Wynik, tzw. recognition statement, można zapisać w formie dokumentu PDF. Rzetelność informacji gwarantowana jest podpisem elektronicznym NAWA.


Uzyskanie analogicznych informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możliwe jest również za pisemnym wnioskiem, złożonym zgodnie z instrukcjami do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

W przypadku uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w wyniku przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawcy wydaje się stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra).

Organem właściwym w sprawach nostryfikacji stopni naukowych jest Rada Naukowa.

Opłaty

Wysokość opłat za procedurę nostryfikacji ustala Dziekan Wydziału, na którym prowadzone jest postępowanie.

Wysokość opłat nie może przekraczać 50% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.

Opłaty za procedurę nostryfikacji należy wnosić w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału, nie później jednak niż 14 dni przed podjęciem uchwały kończącej postępowanie nostryfikacyjne, na odpowiednie konto bankowe uczelni.

Opłaty wnoszone są niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego i stanowią pokrycie kosztów jego prowadzenia.

International Games Day – relacja

​ International Games Day jest już za nami! Dziękujemy Wam za świetny czas i zabawę! Cieszymy się, że przyszliście tak licznie! To wydarzenie nie udałoby się bez Waszego udziału! Dziękujemy także za współpracę i techniczne wsparcie wydarzenia Biuru Infrastruktury UO i...

Rozmowy kwalifikacyjne rekrutacja 2023/2024

Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci! Prosimy o zapoznanie się z terminami rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Więcej informacji na temat weryfikacji znajomości języka znaleźć można w zakładce Wymagania językowe.Więcej...

Rekrutacja oficjalnie otwarta!

Drodzy Kandydaci! Z radością możemy ogłosić, że rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 się oficjalnie rozpoczęła! Ofertę dostępnych kierunków na naszym Uniwersytecie możecie znaleźć tutaj. Wymagania znajdują się na naszej stronie. Aby zarejestrować się na wybrane...

Ankieta dla studentów z Ukrainy

Drogie Studentki, drodzy Studenci! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przystosowania do życia w Polsce studentów z Ukrainy. Ankieta dostępna jest tutaj. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Шановні студенти! Просимо вас заповнити анкету про...

Nasz Zespół na konferencji “Focus on Ukraine”

W dniach 3-4.04.2023 r., nasz Zespół uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański, pn. „Focus on Ukraine”. To już druga taka konferencja nauka organizowana w duchu wsparcia Ukrainy po...

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych! ​Drodzy Studenci, Chcemy życzyć wam spokojnej, radosnej i słonecznej Wielkanocy,smacznego jajka, mokrego dyngusaoraz wielu spotkań w gronie najbliższych!Wesołego Alleluja! Informujemy, że dzisiaj biuro jest czynne do 12.00. Zapraszamy...

Stypendium w Nowym Jorku

Drodzy Studenci, Z przyjemnością informujemy o możliwości aplikowania na trzytygodniowy program wymiany organizowany przez State University of New York na Uniwersytecie Albany i New Paltz (stan Nowy Jork.) State University of New York to jeden z największych i...

Wirtualne DNI OTWARTE 2023 | Uniwersytet Opolski

Wirtualne DNI OTWARTE 2023 | Uniwersytet Opolski   Już w maju rozpoczynamy cykl Wirtualnych Dni Otwartych Uniwersytetu Opolskiego dla cudzoziemców! Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, aby dowiedzieć się o: studiach w Polsce; ofercie studiów na...

Prezentacja oferty Uniwersytetu Opolskiego dla młodzieży ukraińskiej 🇺🇦🇵🇱   W dniu 23 marca 2023 pracownicy naszego biura mieli przyjemność przedstawić ofertę Uniwersytetu Opolskiego w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w trybie...

Warsztaty dla obywateli Ukrainy

Zachęcamy do udziału w projekcie organizowanym przez Miasto Opole skierowanym do obywateli Ukrainy, przybyłych do Opola po 24 lutego 2022 r. W ramach projektu będzie można wziąć udział w darmowych warsztatach oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych. Mogą wziąć w...

Przeniesienie na studia

Przeniesienie na studia   Uniwersytet Opolski wychodzi naprzeciw studentom z Ukrainy, którzy w związku z zaistniałą sytuacją nie mogą kontynuować studiów w swoim kraju. Każda osoba chcąca kontynuować studia na UO, proszona jest o kontakt z Zespołem ds. Studentów...

    Odroczenie opłat   Studenci z Ukrainy mogą składać podanie o odroczenie terminu płatności za czesne oraz za zakwaterowanie w Domu Studenta UO.      Wypełnione podanie o odroczenie płatności za czesne należy składać osobiście do odpowiedniego Dziekanatu lub...

  Pomoc psychologiczna     Każda osoba potrzebująca wsparcia psychologa lub psychoterapeuty może anonimowo i nieodpłatnie skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego UO.        W celu umówienia się na wizytę, prosimy o...

  Pomoc prawna   KLINIKA PRAWA znajduje się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole, pok. 1.5. W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt pod nr telefonu + 48 77 452 75 60 w godz. 8:00-15:00 lub za...

      Pomoc socjalna     Studenci z Ukrainy mogą składać wnioski o zapomogę poprzez konto w systemie USOS. Więcej informacji o wsparciu finansowym znajduje się na stronie Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich.

      Akademik     Studentów zamieszkujący w jednym z Domów Studenta UO, którzy obecnie w nim nie przebywają, prosimy o kontakt – rzeczy takiej osoby zostaną spakowane i przechowane, w celu uniknięcia naliczania dalszych opłat.

Zmiany w procedurze uzyskania ubezpieczenia NFZ dla osób z Kartą Polaka lub zaświadczeniem o pochodzeniu polskim

1 stycznia 2023r nastąpiły zmiany, które ułatwią studentom posiadającym Kartę Polaka lub zaświadczenie o pochodzeniu polskim uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego. Nie trzeba już jechać do oddziału NFZ, aby podpisać umowę o świadczeniu usług. Teraz wystarczy zgłosić się...

Ruszył nabór wniosków do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa umożliwia młodzieży polonijnej doskonalenie znajomości języka polskiego dzięki  kursom przygotowawczym oraz podjęcie studiów na polskich uczelniach w trybie stacjonarnym, w języku polskim. O stypendia...

Rejestracja na rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego 5/6.09.2022 (tylko kierunki prowadzone w języku polskim)

Szanowni Kandydaci! informujemy, że na 5.09.2022 r. oraz 6.09.2022 r. zaplanowane zostały OSTATNIE w tym roku rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej wskazane jest w przypadku kandydatów, którzy nie mają możliwości...

Rekrutacja oficjalnie otwarta!

Drodzy Kandydaci! Z radością możemy ogłosić, że rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 się oficjalnie rozpoczęła! Ofertę dostępnych kierunków na naszym Uniwersytecie możecie znaleźć tutaj. Wymagania znajdują się na naszej stronie. Aby zarejestrować się na wybrane...

Ankieta dla studentów z Ukrainy

Drogie Studentki, drodzy Studenci! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przystosowania do życia w Polsce studentów z Ukrainy. Ankieta dostępna jest tutaj. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Шановні студенти! Просимо вас заповнити анкету про...

Dzień Adaptacyjny 2022

Drodzy Studenci! Informujemy, że na 30.09.2022 zaplanowano tzw. Dni Adaptacyjne dla nowoprzyjętych studentów UO.Dni Adaptacyjne to możliwość pierwszego spotkania z osobami z roku, poznania opiekuna roku, władz oraz pracowników wydziału oraz, co najważniejsze, to...

Solidarni z Białorusią – stypendium dla studentów z Białorusi

Drodzy Studenci!   Z radością informujemy, iż na Uniwersytecie Opolskim w ramach programu „Solidarni z Białorusią – studenci” będzie przyznane stypendium dla 3 studentów pierwszego roku studiów. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do programu jest obywatelstwo...

Rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 (8.06 & 9.06)

Szanowni Kandydaci! informujemy, że na 8.06.2022 r. oraz 9.06.2022 r. zaplanowane zostały rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej wskazane jest w przypadku kandydatów, którzy nie mają możliwości przedłożenia komisji...

Rozmowy kwalifikacyjne rekrutacja 2023/2024

Drogie Kandydatki, drodzy Kandydaci! Prosimy o zapoznanie się z terminami rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Więcej informacji na temat weryfikacji znajomości języka znaleźć można w zakładce Wymagania językowe.Więcej...

Wirtualne DNI OTWARTE 2023 | Uniwersytet Opolski

Wirtualne DNI OTWARTE 2023 | Uniwersytet Opolski   Już w maju rozpoczynamy cykl Wirtualnych Dni Otwartych Uniwersytetu Opolskiego dla cudzoziemców! Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, aby dowiedzieć się o: studiach w Polsce; ofercie studiów na...