Wzory podań

 • Wniosek o umorzenie opłaty za usługi edukacyjne dla studenta
 • Wniosek o umorzenie opłaty za usługi edukacyjne dla uchodźcy
 •  Podanie o obniżenie odpłatności za studia
 •  Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 • Podanie o rozłożenie opłaty
 •  Podanie o zmianę wydziału/kierunku/specjalności lub formy odbywania studiów
 •  Podanie o IOS
 •  Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
 •  Upoważnienie
 •  Podanie o wpis warunkowy
 •  Podanie o wyrażanie zgody  na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego