Konkurs na organizację wydarzenia studenckiego w ramach FORTHEM

Konkurs na organizację wydarzenia studenckiego w ramach FORTHEM

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (ICE) Lata 2015-2017 Lata 2016-2018...
Wolontariat Wielokulturowy Online

Wolontariat Wielokulturowy Online

Wolontariat Wielokulturowy Online Projekt Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski zaprasza studentów ze wszystkich uczelni w Polsce do wzięcia udziału w Wolontariacie Wielokulturowym Online realizowanym przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu oraz Welcome...