Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Urząd do Spraw Cudzoziemców - kolejne rozwiązania Drodzy Studenci!   Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa...
List do studentów zagranicznych

List do studentów zagranicznych

List do studentów zagranicznych od Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza,sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szanowni zagraniczni studenci, Wyjechaliście ze swoich krajów, rozstaliście się z rodzinami i przyjaciółmi, żeby studiować za...
Tarcza Antykryzysowa – świadczenie postojowe

Tarcza Antykryzysowa – świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa - świadczenie postojowe Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego...