Rejestracja na rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego 11/12.07

Rejestracja na rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego 11/12.07

Informujemy, że w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na udział w rozmowach kwalifikacyjnych oraz dużą liczbą kandydatów, egzaminy wstępne niektórych osób zapisanych na 5.07.2022 r. odbędą się 11.07.2022 lub 12.07.2022. Szanowni Kandydaci! informujemy, że na...
Rejestracja ne rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego 6.07.2022

Rejestracja ne rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego 6.07.2022

Szanowni Kandydaci! informujemy, że na 6.07.2022 r. zaplanowane zostały roku rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej wskazane jest w przypadku kandydatów, którzy nie mają możliwości przedłożenia komisji rekrutacyjnej...
Stypendium w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”

Stypendium w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”

Stypendium w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Szanowni Studenci! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Opolskiemu 17 500 zł w ramach pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”. Otrzymane środki zostaną...