Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty Biuro Wspierania Integracji Termin realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 Źródła finansowania: COPE MSW FAMI – LIDER Wysokość budżetu:  242 095,80 zł Cele projektu: pogłębienie i ułatwienie procesu integracji pomiędzy obywatelami państw...

Często zadawane pytania

FAQ KANDYDACI REKRUTACJA Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?Rekrutacja rozpocznie się 20 kwietnia. Jak mogę zarejestrować się na jeden z programów studiów?Aby zapisać się na jeden z programów Uniwersytetu Opolskiego, należy zarejestrować się w internetowym systemie...
UO for International Students

UO for International Students

UO for International Students – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów Uniwersytetu Opolskiego   Co roku na Uniwersytecie Opolskim wzrasta liczba studentów zagranicznych. Wzrost skali...