Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa umożliwia młodzieży polonijnej doskonalenie znajomości języka polskiego dzięki  kursom przygotowawczym oraz podjęcie studiów na polskich uczelniach w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

O stypendia Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia mogą ubiegać się osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub posiadają dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.

Kandydatów chcących ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie lub jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym ogłoszeniem dot. naboru. Informacje dot. naboru na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 znajdują się na odrębnej stronie.

Nabór wniosków kandydatów na studia licencjackie i jednolite magisterskie będzie prowadzony w terminie do 15 lipca 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Nabór wniosków kandydatów na studia drugiego stopnia będzie prowadzony w terminie do 12 maja 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).