Token registration for foreign language courses and exams

Token registration for foreign language courses and exams

SJO invites all students to read the terms and conditions of registration for summer semester language courses and registration for foreign language exams in the summer session. The registration is conducted on the USOSweb platform in student’s section >...
Kolejny projekt Partnerstw Strategicznych zakończony sukcesem!

Kolejny projekt Partnerstw Strategicznych zakończony sukcesem!

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...

Biuro zamknięte/ Erasmus+ Office closed

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...
wyniki konkursu KA171 – wnioskowanie 2023

wyniki konkursu KA171 – wnioskowanie 2023

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki konkursu wniosków KA171 z roku 2023. Poniższy plik PDF przedstawia przyznane Uniwersytetowi Opolskiemu mobilności, w podziale na kraje i rodzaje mobilności. WYNIKI KA171 2023 More News wyniki konkursu KA171 – wnioskowanie...
wewnętrzny nabór wniosków do KA171 (call 2024)

wewnętrzny nabór wniosków do KA171 (call 2024)

WEWNĘTRZNY NABÓR WNIOSKÓW Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED) Read more Szanowni Państwo, Zapraszamy do włączenia się w tworzenie wniosku o realizację mobilności studentów...

Biuro Erasmus+ zamknięte/ Erasmus+ Office closed

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...