wewnętrzny nabór wniosków do KA171 (call 2024)

wewnętrzny nabór wniosków do KA171 (call 2024)

WEWNĘTRZNY NABÓR WNIOSKÓW Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED) Read more Szanowni Państwo, Zapraszamy do włączenia się w tworzenie wniosku o realizację mobilności studentów...

Biuro Erasmus+ zamknięte/ Erasmus+ Office closed

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...
Happy Holidays and Happy New Year!

Happy Holidays and Happy New Year!

The International Students Office would like to wish everyone Happy Holidays and a New Year filled with love, joy, and cherished moments with your loved ones. We hope that the 2023 was a pleasant year for all of you and that 2024 will only be better. . Stay healthy...

Year 2021/2022 in numbers

Candidates and students 1867 verified applications in admission for the 2022/2023 academic year; 840 – general number of full-time international students; more than 500 participants in language exams; 453international students admitted in the 2022/2023 academic year;...
International Christmas dinner

International Christmas dinner

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...