Kolejny projekt Partnerstw Strategicznych zakończony sukcesem!

Kolejny projekt Partnerstw Strategicznych zakończony sukcesem!

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...

Biuro zamknięte/ Erasmus+ Office closed

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...
wyniki konkursu KA171 – wnioskowanie 2023

wyniki konkursu KA171 – wnioskowanie 2023

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki konkursu wniosków KA171 z roku 2023. Poniższy plik PDF przedstawia przyznane Uniwersytetowi Opolskiemu mobilności, w podziale na kraje i rodzaje mobilności. WYNIKI KA171 2023 More News wyniki konkursu KA171 – wnioskowanie...
wewnętrzny nabór wniosków do KA171 (call 2024)

wewnętrzny nabór wniosków do KA171 (call 2024)

WEWNĘTRZNY NABÓR WNIOSKÓW Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED) Read more Szanowni Państwo, Zapraszamy do włączenia się w tworzenie wniosku o realizację mobilności studentów...

Biuro Erasmus+ zamknięte/ Erasmus+ Office closed

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...
Photography contest results / Wyniki konkursu fotograficznego

Photography contest results / Wyniki konkursu fotograficznego

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...