Recruitment: Saturday working hours

Recruitment: Saturday working hours

Recruitment: Saturday working hours Dear Candidates! In order to facilitate the process of submitting original documents, we would like to inform you about Saturday working hours in the International Students Office. The office will be open on July 22 and 29 from 9...

Saturday working hours

Saturday working hours Dear Candidates! In order to facilitate the process of submitting original documents, we would like to inform you about Saturday working hours in the International Students’ Office. The office will be open on July 22 and 29 from 9 a.m. to...

Rekrutacja FORTHEM – University of Agder

FORTHEM Summer School: Entrepreneurship and Crowdfunding Ogłaszamy rekrutację na krótkoterminową mobilność mieszaną “FORTHEM Summer School: Entrepreneurship and Crowdfunding”, organizowaną przez University of Agder (Norwegia), naszego partnera w ramach Konsorcjum...
Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę Uczelnie Partnerskie Koordynatorzy WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI...