Kandydaci wpisują swoje oceny maturalne (najlepiej wszystkie). Jeśli Kandydat nie zdawał na maturze wymaganego na jakiś kierunek przedmiotu, a istnieje możliwość wybrania w jego miejsce oceny końcoworocznej z danego przedmiotu – to kandydat wpisuje tą ocenę (np. ocena- dobry to należy wpisać 4).