WEWNĘTRZNY NABÓR WNIOSKÓW

Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED)
Read more

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie wniosku o realizację mobilności studentów i pracowników z/do tzw. państw trzecich niestowarzyszonych z Programem Erasmus+ „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED)”. Projekt ten w nowej edycji Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 zastąpił projekty akcji KA107 „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi”.

Termin złożenia wniosku upływa 20 lutego 2024 r., jednak ze względu na złożoność aplikacji oraz chęć odpowiedzi na Państwa potrzeby, procedura wnioskowania zostanie podzielona na etapy zgodnie z harmonogramem wskazanym poniżej:

Etap wnioskowania

 

Osoby/jednostki odpowiedzialne

 

Termin

 

Etap I – Składanie wewnętrznych wniosków aplikacyjnych

 

Zainteresowani pracownicy Uniwersytetu Opolskiego

 

01.01.2024 – 15.01.2024

 

Etap II – Weryfikacja wewnętrznych wniosków aplikacyjnych

Komisja ds. Programu Erasmus+

 

16.01.2024 – 18.01.2024

 

Łączenie w zespoły pracowników zainteresowanych takimi samymi destynacjami; prośba o wskazanie koordynatora wniosku dot. regionu

Pracownicy Zespołu ds. mobilności międzynarodowej BNiOP

 

19.01.2024 – 21.01.2024

 

Etap III – Przygotowanie właściwego wniosku aplikacyjnego Pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, których wewnętrzne wnioski aplikacyjne zostały zweryfikowane jako poprawne przez Komisję

22.01.2024 -08.02.2024

 

Etap IV – Wprowadzanie danych do systemu aplikacyjnego, ew. uzupełnienia brakujących szczegółów, harmonizacja, ujednolicanie

 

Pracownicy Zespołu ds. mobilności międzynarodowej BNiOP

 

09.02.2024 -16.02.2024

 

 

JĘZYK WNIOSKU I MOŻLIWE RODZAJE MOBILNOŚCI

Wniosek w ramach akcji KA171-HED „Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds” wypełniony zostanie w języku polskim.

Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem zostały pogrupowane przez Komisję Europejską w regiony 1-14 (załącznik 1 – dot. konkursu wniosków 2023). Prognozowana wysokość budżetu dla danego regionu w konkursie 2024 nie jest jeszcze znana, natomiast tendencja będzie zapewne zbliżona do roku 2023. Przyjęte przez KE do 2027 cele dot. wysokości budżetu przeznaczonego na kraje w regionach zostały podane w przewodniku po Programie Erasmus+ (załącznik 2 – str. 71-74) .

W ramach umowy KA171-HED możliwe są mobilności z uczelniami z krajów w ramach regionów 1-12.

Dodatkowo, przypominamy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UO, działania z uczelniami z Federacji Rosyjskiej i Białorusi zostały zawieszone.

W ramach projektu KA171 dla regionów 2-11 wszystkie mobilności wyjazdowe dla studentów I/II stopnia są nieuprawnione. Tylko mobilności wyjazdowe ST (pracowników) i SM (studenckie) doktorantów są możliwe. Przyjazdowe mobilności są możliwe dla wszystkich poziomów studiów.

ŚCIEŻKA APLIKACJI

Zainteresowany złożeniem aplikacji pracownik UO zobowiązany jest do dostarczenia do BNiOP do 15. stycznia 2024 r. w systemie EZD na konto techniczne Erasmus+ Office UO wewnętrznego wniosku aplikacyjnego (załącznik 3).

Wewnętrzne wnioski aplikacyjne przedkładane są do weryfikacji przez Komisję ds. Programu Erasmus+ w skład której wchodzą: Prorektor ds. nauki, Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+.

Komisja weryfikuje poprawność formalną wniosków.

Na etapie przygotowywania wewnętrznego wniosku aplikacyjnego, kontakt z uczelnią partnerską nie jest niezbędny. Jeśli natomiast już na tym etapie ocenią Państwo wkład partnera do Państwa aplikacji jako zasadny i pomocny, w załączeniu przekazuję pytania pomocnicze do partnerów (załącznik 4). Odpowiedzi te będą konieczne do uwzględnienia na dalszym etapie prac nad wnioskiem do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W następnym kroku, wyłonieni wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach wewnętrznej procedury aplikacyjnej i – w przypadku wpłynięcia wniosków dotyczących tych samych krajów/uczelni partnerskich – poproszeni o kontakt z pozostałymi zainteresowanymi pracownikami. W takim przypadku zostaną również poproszeni o wyłonienie spośród siebie koordynatora odpowiedzialnego za wniosek dotyczący danego regionu (trzy kryteria opisowe we wniosku aplikacyjnym poddane ocenie ekspertów dotyczą całego regionu, nie każdego kraju oddzielnie). Kryteria przyznania dofinansowania zostały podane w przewodniku po Programie Erasmus+ (załącznik 2 str. 73-74). Wewnętrzny wniosek aplikacyjny został w przeważającej mierze przygotowany w oparciu o te kryteria, tak aby ułatwić Państwu pracę nad końcową aplikacją.

Na podstawie wniosków opracowanych dla regionów, pracownicy Zespołu ds. mobilności międzynarodowej BNiOP uzupełnią wniosek projektowy w systemie aplikacyjnym.

 

Z poważaniem

Karolina Młotek
Kierownik obszaru mobilności międzynarodowej BNiOP
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

[W przypadku problemów z pobraniem załączników 3 i 4, proszę spróbować zmienić przeglądarkę. Pliki pobierają się w Microsoft Edge.]

 

More News

Workshop on disabilities and accessibility

Workshop on disabilities and accessibility

  We would like to invite you to register for workshops on disabilities and accessibility, organized within the project Open University of Opole – building capacity for internationalization funded by the Polish National Agency for Academic Exchange in the Welcome to...

Token registration for foreign language courses and exams

Token registration for foreign language courses and exams

SJO invites all students to read the terms and conditions of registration for summer semester language courses and registration for foreign language exams in the summer session. The registration is conducted on the USOSweb platform in student's section >...