Oświadczenie o ochronie prywatności – Mobility Tool+

Każdy uczestnik mobilności, podpisując umowę finansową na wyjazd, poświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze Oświadczenie o ochronie Prywatności Mobility Tool+.

Each participant, by signing the financing agreement for the mobility, confirms that they have read and accepted the Privacy Statement – Mobility Tool+.