ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zasady rekrutacji i realizacji mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+ (KA103)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umowy finansowej nr 2014-1-PL01-KA103-002060)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umowy finansowej nr 2015-1-PL01-KA103-014612)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA103-024570)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umowy finansowej nr 2017-1-PL01-KA103-036141)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA103-048195)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umowy finansowej nr 2019-1-PL01-KA103-062046)

Zasady i kryteria kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA), w celu zajęć dydaktycznych połączonych z udziałem w szkoleniu (STA+STT) oraz udziału w szkoleniu (STT) (dotyczy umów 2019-1-PL01-KA103-063011 oraz 2020-1-PL01-KA103-079009)