Uczelnie partnerskie / Partner universities

Wydział Filologiczny / Faculty of Philology

Wydział Ekonomiczny / Faculty of Economics

Wydział Teologiczny / Faculty of Theology

Wydział Chemii / Faculty of Chemistry

Wydział Sztuki / Faculty of Art

Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Spolecznej/ Faculty of Political Science and Social Communication

Wydział Prawa i Administracji / Faculty of Law and Administration

Wydział Przyrodniczo-Techniczy / Faculty of Natural Sciences and Technology

Wydział Lekarski / Faculty of Medicine

Wydział Nauk o Zdrowiu/ Faculty of Health Sciences