Akcja 1 (projekty KA171) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2022-2025

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW

WYKAZ KRAJÓW I UCZELNI PARTNERSKICH - PRACOWNICY

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW

WYKAZ KRAJÓW I UCZELNI PARTNERSKICH - STUDENCI

WZORY DOKUMENTÓW

KALKULATOR ODLEGŁOŚCI

WYSOKOŚĆ STAWEK