Rekrutacja krok po kroku:

Jeśli posiadasz uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat

1. Zarejestruj się w systemie IRK.

 • Dane muszą być wprowadzone zgodnie z paszportem.
 • Adres do korespondencji musi być poprawny (decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana bezpośrednio na podany adres).
 • Zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania.
 • Informacje dotycząca twojego wykształcenia muszą być kompletne. Skany dokumentów muszą być załączone w systemie IRK.
 • Zapoznaj się ze szczegółowym opisem programu, do którego chcesz się zarejestrować i wprowadź odpowiednie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (oceny powinny zostać przeliczone zgodnie z polskim systemem oceniania).
 • Zarejestruj się na studia.
 • Załącz skany wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Wnieś opłatę rejestracyjną (85PLN / Wydział Sztuki – 150 PLN) na indywidualny numer konta bankowego wygenerowanego przez system IRK lub za pośrednictwem platformy Blue Media (przelew natychmiastowy).
 • Zgłoszenie zostanie rozpatrzone dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK.

2. Kwalifikacja.

Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie kandydata i zakwalifikowaniu na studia w IRK  pojawi się informacja  “Zakwalifikowany”.  Zostaniesz o tym powiadomiona/ny poprzez wiadomość wysłaną na podany w systemie IRK adres email. 

Biuro ds. Studentów Zagranicznych zaakceptuje Twoje zgłoszenie tylko w przypadku, gdy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na koncie IRK i spełniają warunki dla danego programu studiów. W przypadku braku niektórych dokumentów zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zostało odrzucone i opatrzone komentarzem, jakie brakujące dokumenty powinieneś dołączyć, aby uzyskać akceptację. Twoje zgłoszenie nie zostanie ocenione, dopóki nie dołączysz brakujących dokumentów. Jak tylko dołączysz brakujące dokumenty, nasze Biuro dokona ponownej oceny Twojego wniosku.

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego na wymaganych poziomie, będziesz musiał/musiała zapisać się na rozmowę językową w celu potwierdzenia umiejętności językowych. Szczegóły na temat rozmów językowych znajdziesz w zakładce “Wymagania językowe”.

W przypadku osób, które muszą wziąć udział w rozmowie językowej, mogą one zostać zakwalifikowane dopiero po zdaniu rozmowy.

Zanim wyślesz emaila dotyczącego oceny Twojego zgłoszenia, przeczytaj komentarz na swoim koncie IRK – tam znajduje się wyjaśnienie dlaczego Twój wniosek wciąż nie został zaakceptowany.


3. Złożenie oryginałów dokumentów.

Po zakwalifikowaniu w systemie IRK należy złożyć oryginały wszystkich wymaganych dokumentów w Biurze ds. Studentów Zagranicznych, w terminie wyznaczonym w Harmonogramie rekrutacji.


4. Decyzja o przyjęciu na studia.

Po złożeniu oryginałów wymaganych dokumentów, otrzymasz Decyzję o przyjęciu na studia. Decyzja razem z pozostałymi dokumentami, zostanie wysłana na adres e-mail podany w systemie IRK. Dokumenty zostaną również wysłane pocztą na adres z systemu IRK. Możesz odebrać je osobiście, jednak dopiero po otrzymaniu ich drogą elektroniczną.


5. Procedura wizowa.

Po otrzymaniu dokumentów od Komisji przystąp do procedury wizowej. Odwiedź stronę  Polskiej ambasady lub konsulatu, sprawdź listę wymaganych dokumentów do otrzymania wizy studenckiej i zarezerwuj wizytę. Informuj nas na bieżąco o swoim statusie wizowym.

Jeśli nie posiadasz uprawnień do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat
 1. Zarejestruj się w systemie IRK.
 • Dane muszą być wprowadzone zgodnie z paszportem.
 • Adres do korespondencji musi być poprawny (decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana bezpośrednio na podany adres).
 • Zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania.
 • Informacje dotyczące twojego wykształcenia muszą być kompletne. Skany dokumentów muszą być załączone w systemie IRK.
 • Zapoznaj się ze szczegółowym opisem programu, do którego chcesz się zarejestrować i wprowadź odpowiednie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (oceny powinny zostać przeliczone zgodnie z polskim systemem oceniania).
 • Zapisz się na studia.
 • Załącz skany wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Wnieś opłatę rejestracyjną (85PLN / Wydział Sztuki 150 PLN) na indywidualny numer konta bankowego wygenerowanego przez system lub za pośrednictwem platformy Blue Media (przelew natychmiastowy).
 • Zgłoszenie zostanie rozpatrzone dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK.

2. Propozycja przyjęcia na studia.

Po opłaceniu opłaty rekrutacyjnej, Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje  załączone przed kandydata dokumenty w systemie IRK.

Biuro ds. Studentów Zagranicznych zaakceptuje Twoje zgłoszenie tylko w przypadku, gdy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na koncie IRK i spełniają warunki dla danego programu studiów. W przypadku braku niektórych dokumentów zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zostało odrzucone i opatrzone komentarzem, jakie brakujące dokumenty powinieneś dołączyć, aby uzyskać akceptację. Twoje zgłoszenie nie zostanie ocenione, dopóki nie dołączysz brakujących dokumentów. Jak tylko dołączysz brakujące dokumenty, nasze Biuro dokona ponownej oceny Twojego wniosku.

Jeśli kandydat kwalifikuje się do przyjęcia na dany kierunek studiów, to Komisja wystawi List z propozycją przyjęcia na dany kierunek. List z propozycją przyjęcia będzie zawierał informację o konieczności opłacenia pierwszego semestru studiów w terminie 14 dni od dnia zakwalifikowania do przyjęcia na dany kierunek studiów.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego na wymaganych poziomie, będziesz musiał/musiała zapisać się na rozmowę językową w celu potwierdzenia umiejętności językowych. Szczegóły na temat rozmów językowych znajdziesz w zakładce “Wymagania językowe”.

W przypadku osób, które muszą wziąć udział w rozmowie językowej, mogą one zostać zakwalifikowane dopiero po zdaniu rozmowy.

Zanim wyślesz emaila dotyczącego oceny Twojego zgłoszenia, przeczytaj komentarz na swoim koncie IRK – tam znajduje się wyjaśnienie dlaczego Twój wniosek wciąż nie został zaakceptowany.

Uzyskanie niektórych dokumentów może trochę potrwać, szczególnie  jeśli chodzi o tłumaczenie lub uzyskanie apostille / legalizacji. W takim przypadku prosimy o kontakt hello@uni.opole.pl w celu poinformowania nas o aktualnym statusie twoich dokumentów.


3. Warunkowa decyzja o przyjęciu na studia.

Po opłaceniu przez kandydata czesnego, Komisja wyda Warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Decyzja, razem z dodatkowymi dokumentami, zostanie wysłana na adres e-mail podany w systemie IRK. Dokumenty zostaną również wysłane pocztą na adres z systemu IRK. Możesz odebrać je osobiście, jednak dopiero po otrzymaniu ich drogą elektroniczną.


4. Procedura wizowa.

Po otrzymaniu dokumentów od Komisji, przystąp do procedury wizowej. Odwiedź stronę Polskiej ambasady lub konsulatu, sprawdź listę wymaganych dokumentów do otrzymania wizy studenckiej i zarezerwuj wizytę.

Informuj nas na bieżąco o swoim statusie wizowym


5. Przyjazd do Polski.

Po przyjeździe złóż oryginały dokumentów do International Students Office do 11 września.

Decyzja o przyjęciu wydana na podstawie skanów dokumentów załączonych w systemie IRK jest uznawana za warunkową i zostanie uchylona w przypadku niedostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów.

Korespondencja związana z rekrutacją cudzoziemców powinna zostać wysłana na poniższy adres, po wcześniejszym poinformowaniu naszego Biura poprzez hello@uni.opole.pl

 

Uniwersytet Opolski
International Students Office
ul. Grunwaldzka 31, DS “Kmicic”,
pok. 1, 8 lub 9,
45-054 Opole, Polska

Więcej o rekrutacji:

Wymagane dokumenty

Wymagania językowe

Harmonogram rekrutacji