Terminy

Rejestracja kandydatów w systemie IRK rozpoczyna się 19 kwietnia.

Kandydaci na zasadach bez odpłatności

Studia I stopnia, stacjonarne i jednolite magisterskie

I tura

19.04.2022 r.- 11.07.2022 r. – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

11.07.2022 r. – ostatni dzień rejestracji w systemie IRK i wpłacenia opłaty rekrutacyjnej.

13.07.2022 r. – końcowy termin przedstawienia certyfikatu językowego lub zdania egzaminu z języka polskiego i angielskiego.

15.07.2022 r. – ogłoszenie list zakwalifikowanych.

25.07.2022 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów.

II tura

26.07.2022 r. – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK (rekrutacja.uni.opole.pl) i przyjmowanie dokumentów przez International Students Office.

12.09.2022 r. – ostatni dzień rejestracji w systemie IRK i wpłacenia opłaty rekrutacyjnej.

15.09.2022 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

Studia II stopnia, stacjonarne

 I tura

19.04.2022 r. – 15.07.2022 r.- rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

13.07.2022 r. – końcowy termin przedstawienia certyfikatu językowego lub zdania egzaminu z języka polskiego i angielskiego.

29.07.2022 r –  ostateczny termin złożenia oryginałów wymaganych dokumentów, w tym dokumentów nadesłanych pocztą.

II tura

 21.07.2022 r – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

15.09.2022 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

Podczas drugiej tury rekrutacji, kandydaci zobowiązani są do złożenia oryginałów dokumentów zaraz po zakwalifikowaniu na studia. O przyjęciu decyduje kolejność przedłożenia oryginałów.

Kandydaci na zasadach odpłatności

Studia I stopnia, stacjonarne i jednolite magisterskie

I tura

19.04.2022 r.- 11.07.2022 r. – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

13.07. 2022 r. – końcowy termin przedstawienia certyfikatu językowego lub zdania egzaminu z języka polskiego i angielskiego.

II tura

26.07.2022 r.- 12.09.2022 r. – Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

14.09.2022 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów (także tych nadesłanych pocztą).

15.09.2022 r. – ostateczna decyzja w sprawie otwarcia kierunku studiów.

Studia II stopnia, stacjonarne

I tura

19.04.2022 r. – 15.07.2022 r.- rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

13.07.2022 r. – końcowy termin przedstawienia certyfikatu językowego lub zdania egzaminu z języka polskiego i angielskiego.

II tura

21.07.2022 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

14.09.2022 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów (także tych nadesłanych pocztą).

15.09.2022 r. – ostateczna decyzja w sprawie otwarcia kierunku studiów.

Opłaty, kwalifikacja kandydatów i składanie dokumentów

Dokumenty kandydatów są przyjmowane na bieżąco od dnia 19 kwietnia do 14 września. Należy je złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

International Students Office

Grunwaldzka 31 (DS. Kmicic), pok. 1,8,9

45-054  Opole, Polska

Kwalifikacja kandydatów odbywa się raz w tygodniu po spełnieniu przez kandydata wszystkich warunków, dołączenia skanów dokumentów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Od dnia kwalifikacji kandydat ma 14 dni na wniesienie opłaty za studia na konto:

Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska,

NIP: PL 754-000-71-79

Bank: Santander Bank Polska S.A.

SWIFT: WBK PP LPP

Konto PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Konto EUR: PL88 1090 2138 0000 0005 5600 0076

Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierunek lekarski

I tura  

19.04.2022 r.- 11.07.2022 r. – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

29.07.2022 r –  ostateczny termin złożenia oryginałów wymaganych dokumentów.

II tura

01.08.2022 r.- 13.09.2022 r.- Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

21.09.2022 r. – ostateczny termin złożenia dokumentów.

 

 

Rejestracja w IRK rozpocznie się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Rejestracja w systemie IRK dla kandydatów, którzy muszą uzyskać wizę w celu wjazdu do Polski kończy się 1 sierpnia 2022 r. 

Dokumenty kandydatów są przyjmowane na bieżąco od dnia 19 kwietnia do 14 września (termin dla kandydatów na zasadach odpłatności). Należy je złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

International Students Office

Grunwaldzka 31 (DS. Kmicic), pok. 1,8,9

45-054  Opole, Polska

Kwalifikacja kandydatów odbywa się raz w tygodniu po spełnieniu przez kandydata wszystkich warunków, dołączenia skanów dokumentów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Od dnia kwalifikacji kandydat ma 14 dni na wniesienie opłaty za studia.