Terminy

Rejestracja kandydatów w systemie IRK rozpoczyna się 20 kwietnia.

Kandydaci na zasadach bez odpłatności

Studia I stopnia, stacjonarne i jednolite magisterskie

I tura

20.04.2023 r.- 11.07.2023 r. – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

11.07.2023 r. – końcowy termin:

 • rejestracji w systemie IRK i wpłacenia opłaty rekrutacyjnej;
 • zapisu cudzoziemców na egzamin z języka polskiego i/lub języka angielskiego;
 • załączenia skanów dokumentów w systemie IRK.

26.07.2023 r. do godz. 15:00 – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.

II tura

01.08.2023 r. – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK na kierunki, na których po zakończeniu rekrutacji w I terminie pozostały wolne miejsca.

10.08.2023 r. – ostatni dzień rejestracji w systemie IRK i wpłacenia opłaty rekrutacyjnej na kierunki Global Studies i Ekonomia (International Business), a także ostatni dzień zapisu na egzamin z języka angielskiego.

11.09.2023 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą) przez przyjętych kandydatów. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

14.09.2023 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej na kierunki: Muzykologia, Edukacja artystyczna.

15.09.2023 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

27.09.2023 r. – końcowy termin akceptacji certyfikatu lub zdania egzaminu z języka polskiego i/lub języka angielskiego dla cudzoziemców.

28.09.2023 r. – zakończenie rekrutacji na studia I stopnia.

Studia II stopnia, stacjonarne

 I tura

20.04.2023 r. – rejestracja kandydatów w IRK.

21.07.2023 r. – końcowy termin:

 • rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej;
 • zapisu cudzoziemców na egzamin z języka polskiego i/lub języka angielskiego;
 • załączenia skanów dokumentów w systemie IRK.

29.07.2023 r. do godz. 15:00 –  ostateczny termin złożenia oryginałów wymaganych dokumentów, w tym dokumentów nadesłanych pocztą.

II tura

 01.08.2023 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

10.08.2023 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej na kierunki: Global Studies, Ekonomia (Sustainable Development), Master of Liberal Arts, Socjologia (Intercultural Communication), a także ostatni dzień zapisu na egzamin z języka angielskiego.

11.09.2023 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą) przez przyjętych kandydatów. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

15.09.2023 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

06.10.2023 r. – końcowy termin akceptacji certyfikatu lub zdania egzaminu z języka polskiego i/lub języka angielskiego dla cudzoziemców.

07.10.2023 r. – zakończenie rekrutacji na studia II stopnia.

Podczas drugiej tury rekrutacji, kandydaci zobowiązani są do złożenia oryginałów dokumentów zaraz po zakwalifikowaniu na studia. O przyjęciu decyduje kolejność przedłożenia oryginałów.

Kandydaci na zasadach odpłatności

Studia I stopnia, stacjonarne i jednolite magisterskie

I tura

20.04.2023 r.- 11.07.2023 r. – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

11.07.2023 r. – końcowy termin:

 • rejestracji w systemie IRK i wpłacenia opłaty rekrutacyjnej;
 • zapisu cudzoziemców na egzamin z języka polskiego i/lub języka angielskiego;
 • załączenia skanów dokumentów w systemie IRK.

II tura

01.08.2023 r. – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK na kierunki, na których po zakończeniu rekrutacji w I terminie pozostały wolne miejsca.

10.08.2023 r. – ostatni dzień rejestracji w systemie IRK i wpłacenia opłaty rekrutacyjnej na kierunki Global Studies i Ekonomia (International Business), a także ostatni dzień zapisu na egzamin z języka angielskiego.

11.09.2023 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą) przez przyjętych kandydatów. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

14.09.2023 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej na kierunki: Muzykologia, Edukacja artystyczna.

15.09.2023 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

27.09.2023 r. – końcowy termin akceptacji certyfikatu lub zdania egzaminu z języka polskiego i/lub języka angielskiego dla cudzoziemców.

28.09.2023 r. – zakończenie rekrutacji na studia I stopnia.

Studia II stopnia, stacjonarne

I tura

20.04.2023 r. – rejestracja kandydatów w IRK.

21.07.2023 r. – końcowy termin:

 • rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej;
 • zapisu cudzoziemców na egzamin z języka polskiego i/lub języka angielskiego;
 • załączenia skanów dokumentów w systemie IRK.

II tura

01.08.2023 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

10.08.2023 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej na kierunki: Global Studies, Ekonomia (Sustainable Development), Master of Liberal Arts, Socjologia (Intercultural Communication), a także ostatni dzień zapisu na egzamin z języka angielskiego.

11.09.2023 r. – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą) przez przyjętych kandydatów. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

15.09.2023 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

06.10.2023 r. – końcowy termin akceptacji certyfikatu lub zdania egzaminu z języka polskiego i/lub języka angielskiego dla cudzoziemców.

07.10.2023 r. – zakończenie rekrutacji na studia II stopnia.

Opłaty, kwalifikacja kandydatów i składanie dokumentów

Dokumenty kandydatów są przyjmowane na bieżąco od dnia 20 kwietnia do 11 września. Należy je złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

International Students Office

Grunwaldzka 31 (DS. Kmicic), pok. 1,8,9

45-054  Opole, Polska

Kwalifikacja kandydatów odbywa się raz w tygodniu po spełnieniu przez kandydata wszystkich warunków, dołączenia skanów dokumentów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Od dnia kwalifikacji kandydat ma 14 dni na wniesienie opłaty za studia na konto:

Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska,

NIP: PL 754-000-71-79

Bank: Santander Bank Polska S.A.

SWIFT: WBK PP LPP

Konto PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Konto EUR: PL88 1090 2138 0000 0005 5600 0076

Wydziału Nauk o Zdrowiu

I tura  

20.04.2023 r. – rejestracja kandydatów w IRK.

11.07.2023 r. – końcowy termin:

 • rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej;
 • zapisu cudzoziemców na egzamin z języka polskiego;
 • załączenia skanów dokumentów w systemie IRK.

26.07.2023 r. do godziny 15:00 –  ostateczny termin złożenia oryginałów wymaganych dokumentów.

II tura

01.08.2022 r. –  rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu.

12.09.2023 r. – końcowy termin:

 • rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej;
 • zapisu cudzoziemców na egzamin z języka polskiego;
 • załączenia skanów dokumentów w systemie IRK.

15.09.2023 r. – ostateczny termin podjęcia decyzji o otwarciu kierunku.

19.09.2022 r. do godz.15:00 – ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów (w tym nadesłanych pocztą).

22.09.2023 r. – zakończenie rekrutacji na Wydziale Nauk  Zdrowiu.

 

 

Rejestracja w IRK rozpocznie się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Rejestracja w systemie IRK dla kandydatów, którzy muszą uzyskać wizę w celu wjazdu do Polski kończy się 10 sierpnia 2023 r.

Dokumenty kandydatów są przyjmowane na bieżąco do 11 września (termin dla kandydatów na zasadach odpłatności). Należy je złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

International Students Office

Grunwaldzka 31 (DS. Kmicic), pok. 1,8,9

45-054  Opole, Polska

Kwalifikacja kandydatów odbywa się raz w tygodniu po spełnieniu przez kandydata wszystkich warunków, dołączenia skanów dokumentów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Od dnia kwalifikacji kandydat ma 14 dni na wniesienie opłaty za studia.