Wzory podań

  •  Podanie o obniżenie odpłatności za studia
  •  Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
  • Podanie o rozłożenie opłaty
  •  Podanie o zmianę wydziału/kierunku/specjalności lub formy odbywania studiów
  •  Podanie o IOS
  •  Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
  •  Upoważnienie
  •  Podanie o wpis warunkowy
  •  Podanie o wyrażanie zgody  na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego