Szkolenia “Wiedza o kulturze i społeczeństwie polskim”

Zapraszamy uczestników projektu na szkolenia z zakresu “Wiedzy o kulturze i społeczeństwie polskim”!

Program kursów obejmował będzie zagadnienia z uwarunkowań kulturowych i społecznychspołeczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej. Poruszona zostanie specyfika regionu Opolskiego oraz kwestie związane z integracją. W ramach szkoleń  wykłady będą połączone razem z wyjściem do Muzeum Śląska Opolskiego.

Problematyka zajęć:
– Śląsk Opolski – specyfika regionu, mieszkańcy, uwarunkowania społeczne i kulturowe
– Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego: wybrane zwyczaje i obrzędy, gwara, strój ludowy, kulinaria
– Zabytki oraz interesujące miejsca Śląska Opolskiego
– Wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego

Prowadzący dr hab. Dorota Świtała-Trybek – pracownik Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.

Zajęcia odbędą się :

26 listopada 2016 r. 
godz. 11.00 – 14.00 – lekcja sala 306 Collegium Maius UO
14.00-15.30 – zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego.

3 grudnia 2016 r. 
godz. 12.00 – 15.00 – lekcja sala 306 Collegium Maius UO
15.00-16.30 – zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Gdzie odbędą się szkolenia?