Lektorat z języka polskiego


 

Lektoraty z języka polskiego będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) – w cyklu kursów trzymiesięcznych. Rekrutacja na kursy odbędzie się na podstawie zgłoszeń beneficjentów i po zaliczeniu testu weryfikującego stopień znajomości języka polskiego, co umożliwi przyporządkowanie poszczególnych uczestników do odpowiednich kursów. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczorowych, dając możliwość uczestniczenia w zajęciach osobom pracującym, dwa razy w tygodniu, co zapełnia efektywność w nauczaniu języka polskiego.

 

DZIAŁANIE ZAKOŃCZONE

 

Odbyło się:

Lektoraty języka polskiego I tura ( Styczeń – Czerwiec 2016) – zobacz
Lektoraty języka polskiego II tura ( Październik – Grudzień 2016) – zobacz
Lektoraty języka polskiego III tura ( Marzec – Czerwiec 2017) – zobacz

 

 

Gdzie odbywają się kursy języka polskiego?

pl. Kopernika 11A Opole