Wiedza o kulturze polskiej


Program kursów obejmował będzie zagadnienia z uwarunkowań kulturowych i społecznych społeczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej. Poruszona zostanie specyfika regionu Opolskiego oraz kwestie związane z integracją. W ramach szkoleń  wykłady będą połączone razem z wyjściem do Muzeum Śląska Opolskiego.

Problematyka zajęć:
– Śląsk Opolski – specyfika regionu, mieszkańcy, uwarunkowania społeczne i kulturowe
– Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego: wybrane zwyczaje i obrzędy, gwara, strój ludowy, kulinaria
– Zabytki oraz interesujące miejsca Śląska Opolskiego
– Wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego

Prowadzący dr hab. Dorota Świtała-Trybek – pracownik Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.

Szkolenie 1 (2 spotkania)
14 kwietnia 2016 r. godz. 15.00 – 18.00 – zajęcia sali 102 Collegium Civitas UO
21 kwietnia 2016 r. godz. 14.00-15.30 – zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego.

Szkolenie 2 (2 spotkania)
12 maja 2016 r. godz. 15.00 – 18.00 – zajęcia w sali 102 Collegium Civitas UO
18 maja godz. 14.00-15.30  – zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego

Szkolenie 3 – 26 listopada 2016 r. 
godz. 11.00 – 14.00 – lekcja sala 306 Collegium Maius UO
14.00-15.30 – zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego.

Szkolenie 4 – 3 grudnia 2016 r. 
godz. 12.00 – 15.00 – lekcja sala 306 Collegium Maius UO
15.00-16.30 – zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego.

Terminy szkoleń oraz szczegółowy opis zajęć (do pobrania)

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym “Biuro Wspierania Integracji – Etap II”, drogą mailową lub telefoniczną.

Działanie zakończone