Indywidualne porady prawne – DZIAŁANIE ZAKOŃCZONE


Każdy uczestnik projektu, który ma potrzebę konsultacji z doświadczoną osobą w kwestiach prawniczych może umówić się na spotkanie z radcą prawnym/adwokatem.

Konsultant Punktu Informacyjnego Biura Wspierania Integracji pośredniczy w umawianiu zainteresowanym osobom spotkań, ale nie ma wglądu w przebieg wizyty, wszystkie informacje dotyczące wizyty są poufne i pozostają pomiędzy Państwem a Panem Mecenasem.

Przekażemy Państwa zainteresowanie spotkaniem a Panem Mecenasem indywidualnie ustali pasujący termin.

Pragniemy również Państwa poinformować, iż świadczyć usługi prawne dla Beneficjentów projektu będzie Adwokat Paweł Szewczyk, który specjalizuję się w sporach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa karnego, rodzinnego, a także ubezpieczeniowego. Pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Absolwent trzech fakultetów oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Uczestnik międzynarodowych programów wymiany studenckiej organizowanych przez Uniwersytet Moskiewski i Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu. Jako doktorant odbył też staż na Państwowym Uniwersytecie im. A.S. Puszkina w Brześciu. Włada językiem rosyjskim.

Kancelaria Adw. Pawła Szewczyka mieści się w Opolu przy ul. 1 Maja 63-65 (ostatnie piętro).

 

DZIAŁANIE ZAKOŃCZONE