DZIEKANAT

Dziekanat to jednostka administracyjna uczelni, która sprawuje pieczę nad studentami w zakresie spraw związanych z przebiegiem studiów.

Przed wybraniem się do Dziekanatu, upewnij się, że znasz swój numer indeksu 🙂

Na naszej uczelni funkcjonuje pojęcie “Dziekanat wirtualny”. To po prostu system USOSweb, w którym studenci sami mogą skontrolować np. swoje oceny, podpięcia i zaliczenia poszczególnych etapów studiów.

KONTAKT

Dane kontaktowe do poszczególnych dziekanatów, wraz z rozpiską osób odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów, znajdują się na stronach internetowych wydziałów (linki dostępne poniżej):

PRACA DZIEKANATU

W dziekanacie załatwisz takie sprawy, jak:

 • uzyskanie potwierdzenia o statusie studenta;

 • uzyskanie potwierdzenia o uiszczeniu opłaty za czesne;

 • uzyskanie informacji dotyczących brakujących zaliczeń oraz punktów ECTS;

 • odbiór i podbicie legitymacji studenckich (powinien  to robić starosta roku);

 • w trakcie roku akademickiego, uzupełnienie braków w dokumentach rekrutacyjnych;

 • odbiór dokumentów po zakończeniu studiów;

 • złożenie wniosków dotyczących przebiegu studiów, np:

   • wniosek o umorzenie opłat za studia lub rozłożenie ich na raty;

   • wniosek o indywidualną organizację studiów (IOS);

   • wniosek o urlop dziekański;

   • wnioski o przeniesienie;

   • wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej;

   • wniosek o powtarzanie semestru;

   • wniosek o zwrot opłaty za czesne (dla osób posiadających nr indeksu);

   • wniosek o wpis warunkowy;

   • wniosek o rezygnację ze studiów.