Nie mogę się zarejestrować, gdyż PESEL jest już zajęty?

Sytuacja taka może się zdążyć w wyniku pomyłki lub złośliwego zajęcia numeru PESEL. Kandydat taki powinien zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości w Centrum Informatycznym, pok. 204, ul. Oleska 48 (wejście od ul. Czaplaka) w godz. 8.00-16.00. Tel. +48 (77)...

Ile wynosi i gdzie mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN za każdy wybrany kierunek. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe kandydata wygenerowane po zakończeniu rejestracji w internecie. Konto do wpłaty jest inne dla każdego kandydata. Końcowe 11 cyfr to numer PESEL kandydata. W celu...

Jakie przedmioty są wymagane na konkretny kierunek?

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji (wymaganych przedmiotów, sposobów naliczania punktów rankingowych itp.) są umieszczone w Informatorze elektronicznym. Dostęp do informatora za pomocą opcji umieszczonych po lewej stronie w części...