Oh, Ukraine, Ah, Poland! We are watching Euros.

Oh, Ukraine, Ah, Poland! We are watching Euros.

Incoming students Preparations Organisation of the academic year Courses in English Academic year 2016/2017 Archive Departmental coordinators Useful links Wyjeżdżający studenci Wyjazdy na studia Wyjazdy na praktykę Koordynatorzy wydziałowi Wyjeżdżający pracownicy...
Bye, bye!

Bye, bye!

Incoming students Preparations Organisation of the academic year Courses in English Academic year 2016/2017 Archive Departmental coordinators Useful links Wyjeżdżający studenci Wyjazdy na studia Wyjazdy na praktykę Koordynatorzy wydziałowi Wyjeżdżający pracownicy...
Dołącz do programu Buddy Erasmus+ / Join Buddy Erasmus+ programme

Dołącz do programu Buddy Erasmus+ / Join Buddy Erasmus+ programme

Incoming students Preparations Organisation of the academic year Courses in English Academic year 2016/2017 Archive Departmental coordinators Useful links Wyjeżdżający studenci Wyjazdy na studia Wyjazdy na praktykę Koordynatorzy wydziałowi Wyjeżdżający pracownicy...
Fun expedition to Moszna and Bierkowice

Fun expedition to Moszna and Bierkowice

Incoming students Preparations Organisation of the academic year Courses in English Academic year 2016/2017 Archive Departmental coordinators Useful links Wyjeżdżający studenci Wyjazdy na studia Wyjazdy na praktykę Koordynatorzy wydziałowi Wyjeżdżający pracownicy...

Інститут англійської філології Інститут англійської мови в Державній вищій педагогічній школі в Ополе був офіційно відкритий 1 жовтня 1978 р. Можна сказати, що наш інститут має двох батьків-засновників, які створили і сформували його : професор Леон Коминч, відомий...