International Student’s Center Opened For Incoming Students

International Student’s Center Opened For Incoming Students

WYJEŻDŻAJĄCY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJEŻDŻAJĄCY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna PROGRAM ERASMUS+ O programie Koordynatorzy Uczelnie...
Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

WYJEŻDŻAJĄCY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJEŻDŻAJĄCY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna PROGRAM ERASMUS+ O programie Koordynatorzy Uczelnie...