Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (ICE) Lata 2015-2017 Lata 2016-2018...
UO Hoodies

UO Hoodies

UO Hoodies are back! On the occasion of the 25th anniversary of the Univeristy of Opole, thanks to our colleagues from the Academic Career Centre, our students have an opportunity to yet again buy the Univeristy Hoodies. About The new hoodies are a result of the...