Welcome to Poland!

Welcome to Poland!

WELCOME TO POLAND! Witajcie w Polsce! Learn More A new NAWA grant for the University of Opole The UO project has received funding of over PLN 100,000 in the Welcome to Poland competition of the National Agency for Academic Exchange (NAWA). The implementation of the...
Ostatnia rekrutacja na studia do krajów Programu!

Ostatnia rekrutacja na studia do krajów Programu!

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (ICE) Lata 2015-2017 Lata 2016-2018...