Z dniem 1 listopada br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Biuro Wspierania Integracji – Etap II” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, skierowanego do obywateli Państw Trzecich, spoza Unii Europejskiej.

 

W jego ramach zostanie zorganizowany bezpłatny usługi dla uczestników projektu, w tym: kurs języka polskiego na poziomach B1, B2, C1, usługi tłumacza, porady prawne i psychologiczne. Będą prowadzone szkolenia w zakresie wiedzy o kulturze i społeczeństwie, kreowania wizerunku zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy, prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z pobytem obcokrajowców na terenie Polski i Unii Europejskiej.

 

Zespół Punktu Informacyjnego Biura Wspierania Integracji – Etap II