Nie, ale podanie na studia i deklaracja o podjęciu studiów na UO muszą być podpisane przez niego.