Ukończenie kursu języka polskiego B2


Ostatnie zajęcia języka polskiego grupy B2 już za nami, po których uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. W imieniu całego zespołu projektu Biuro Wspierania Integracji dziękujemy Pani dr hab. Katrarzynie Łeńskiej – Bąk za profesjonalną organizację kursów i indywidualne podejście do każdego uczestnika w trakcie nauki języka polskiego. Natomiast uczestnikom życzymy kolejnych sukcesów!