II tura lektoratów z języka polskiego dobiegła końca


Szanowni uczestnicy,

mamy zaszczyt poinformować was, że kolejna tura kursów języka polskiego na poziomach B1, B2, C1 dobiegła końca.
Słuchacze naszych kursów odbyli 36 godzin zajęć, w tym praktyczną naukę języka polskiego. Nasi uczestnicy sukcesywnie otrzymywali materiały dydaktyczne, które pomagały im rozwijać swoje umiejętności językowe. Zajęcia były prowadzone przez zespół wykwalifikowanych lektorów, specjalizujących się w nauczaniu języka polskiego jako obcego – pracowników Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO.
Lektoraty języka polskiego organizowane w ramach projektu “Biuro Wspierania Integracji – Etap II” na Uniwersytecie Opolskim cieszą się wielkim zainteresowaniem. W okresie od października do końca grudnia ponad 100 osób wzięli udział w zajęciach, 87 osób skończyło kurs z wynikiem pozytywnym. W trakcie trwania kursów uczestnicy mieli zapewnione bilety do kina i muzeum.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ich zainteresowanie, a lektorom za pomoc i pracę przy organizacji lektoratów z języka polskiego dla cudzoziemców.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne kursy, które rozpoczną się w lutym 2017.