Zapraszamy uczestników na spotkanie organizacyjne z lektorami oraz zespołem projektowym.


Szanowni uczestnicy,

zespół Projektu „Biuro Wspierania Integracji – Etap II”  serdecznie zaprasza wszystkich uczestników projektu na spotkanie, które odbędzie się 7 października o godzinie 15.30 w Auli Błękitnej Głównego Gmachu Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11a). Spotkanie ma na celu poinformowanie uczestników o przyszłych działaniach projektu, informowanie o planie zajęć kursów z języka polskiego, ustalenia godzin spotkania. Na spotkanie będą obecni lektorzy kursów, którzy przeprowadzą z Państwem wstępne rozmowy w celu przygotowania efektywnych zajęć. Uczestnicy spotkania będą mogli podać swoje propozycje prowadzenia zajęć oraz propozycji wzajemnej komunikacji z lektorami oraz konsultantem Punktu Informacyjnego Projektu. Osoby zgłoszone na kursy będą mieli również możliwość wybrania odpowiedniej grupy pewnego poziomu oby dopasować zajęcia do swojego grafiku.

Pragniemy także Państwo poinformować, iż mieliśmy wielki zaszczyt zaprosić na spotkanie Panią Prorektor Uniwersytetu Opolskiego Wiesławę Piątkowską – Stepaniak, która jest patronatem naszego projektu. 

Z poważaniem,
Zespół projektu.

Gdzie będzie spotkanie?

Collegium Maius