Pierwsze lektoraty z języka polskiego

Odbyły się pierwsze zajęcia z języka polskiego na poszczególnych poziomach. Lektoraty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkających w Opolu cudzoziemców.