Lektorat z języka polskiego


Lektoraty z języka polskiego będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) – w cyklu kursów trzymiesięcznych. Rekrutacja na szkolenie odbędzie się na podstawie zgłoszeń beneficjentów i po zaliczeniu testu weryfikującego stopień znajomości języka polskiego, co umożliwi przyporządkowanie poszczególnych uczestników do odpowiednich kursów. Zespół lektorski:

dr Danuta Lech – Kirstein (grupa B1)
wtorek 17.15 – 18.45/18.45 – 20.15 sala. 302 CM

dr Katarzyna Leńska – Bąk (grupa B2)
środa 17.30 – 19.00/19.15 – 20.45 sala 302 CM

dr. Mateusz Szubert (grupa C1)
piątek 15.00 – 16.30/16.30 – 18.00 sala 302 CM

Harmonogram kursów z języka polskiego:

Grupa B1
Grupa B2
Grupa C1