Lektorat z języka polskiego


Lektoraty z języka polskiego będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) – w cyklu kursów trzymiesięcznych. Rekrutacja na kursy odbędzie się na podstawie zgłoszeń beneficjentów i po zaliczeniu testu weryfikującego stopień znajomości języka polskiego, co umożliwi przyporządkowanie poszczególnych uczestników do odpowiednich kursów. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczorowych, dając możliwość uczestniczenia w zajęciach osobom pracującym, dwa razy w tygodniu, co zapełnia efektywność w nauczaniu języka polskiego.  Zespół lektorski:

 

KURS B2 – Lektor dr hab. Katarzyna Łeńska – Bąk
Wtorek 17.00 – 19.15 (sala 202) / Środa 17.00 – 19.15 (sala – 202)

KURS C1 – Lektor dr Anna Tabisz
Wtorek 17.00 – 19.15 ( sala 302 ) / Środa 18.30 – 20.00 ( sala 302 )

Harmonogram kursów z języka polskiego:

– Kurs B2
– Kurs C1

Odbyło się:

Lektoraty języka polskiego I tura ( Styczeń – Czerwiec 2016) – zobacz
Lektoraty języka polskiego II tura ( Październik – Grudzień 2016) – zobacz

 

 

Gdzie odbywają się kursy języka polskiego?

pl. Kopernika 11A Opole