Lektorat z języka polskiego


Lektoraty z języka polskiego będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) – w cyklu kursów trzymiesięcznych. Rekrutacja na kursy odbędzie się na podstawie zgłoszeń beneficjentów i po zaliczeniu testu weryfikującego stopień znajomości języka polskiego, co umożliwi przyporządkowanie poszczególnych uczestników do odpowiednich kursów. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczorowych, dając możliwość uczestniczenia w zajęciach osobom pracującym, dwa razy w tygodniu, co zapełnia efektywność w nauczaniu języka polskiego.  Zespół lektorski:

KURS B1 – Lektor dr Danuta Lech-Kirstein
Grupa 1. Wtorek 16.30 – 18.00 sala 303/ Środa 16.15 – 17.45 sala 302
Grupa 2. Wtorek 18.00 – 19.30 sala 303/ Środa 17.45 – 19.15 sala 302

KURS B2 – Lektor dr hab. Katarzyna Łeńska – Bąk
Grupa 1. Wtorek 17.15 – 18.45 sala 202/ Środa 16.30 – 18.00 sala 202
Grupa 2. Wtorek 19.00 – 20.30 sala 202/ Środa 18.30 – 20.00 sala 202

KURS C1 – Lektor dr Joanna Zagożdżon
Środa 17.45 ( sala 303 )/Czwartek 17.45 ( sala 302 )

Harmonogram kursów z języka polskiego:
– Kurs B1
– Kurs B2
– Kurs C1

Lektoraty języka polskiego I tura ( Styczeń – Czerwiec 2016) – zobacz
Lektoraty języka polskiego II tura ( Październik – Grudzień 2016) – zobacz

 

 

Gdzie odbywają się kursy języka polskiego?

pl. Kopernika 11A Opole