Zapomoga dla studentów, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

Drodzy Studenci!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 32/2020 z dn. 02.04.2020 r. studenci, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o jednorazową zapomogę.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Wnioski o zapomogę należy składać w USOSwebie, po czym wszystkie zeskanowane dokumenty przesłać ze swojego studenckiego adresu mailowego na adres: biurodydaktyki@uni.opole.pl

Uwaga! Wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż Polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

 
 

Więcej aktualności

Solidarni z Białorusią – stypendium dla studentów z Białorusi

Solidarni z Białorusią – stypendium dla studentów z Białorusi

Drodzy Studenci!   Z radością informujemy, iż na Uniwersytecie Opolskim w ramach programu „Solidarni z Białorusią – studenci” będzie przyznane stypendium dla 3 studentów pierwszego roku studiów. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do programu jest obywatelstwo...

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Drodzy Studenci!   Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on m.in. przedłużenie legalnego pobytu...