Szanowni uczestnicy!
Śpieszymy, żeby podzielić się z wami relacją z odbytych w kwietniu szkoleń.

W ramach projektu w ciągu całego miesiąca były organizowane różne szkolenia oraz warsztaty.
Nasi uczestnicy odbyli warsztaty z “Kreowania wizerunku zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy”, które poprowadził nasz specjalista, coach zachowań, mgr Michał Wankę. Warsztat został podzielony na 4 spotkania,  pod czas których słuchacze dowiadywali się o specyfice opolskiego rynku pracy, omawiali wymagania pracodawców oraz swoje kompetencje i umiejętności, sporządzali atrakcyjne CV oraz próbowali  rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnymi pracodawcami.
Na szkoleniu “Wiedza o kulturze i społeczeństwie polskim”, prowadzonym przez Panią dr hab. Dorota Świtała-Trybek, beneficjenci otrzymali informacje dotyczącą uwarunkowań kulturowych i społecznych społeczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej. Podczas wykładu poruszone zostali kwestię specyfiki regionu opolskiego, mieszkańców tego regionu,ich zwyczajów i tradycji. Pokazywano  zabytki oraz interesujące miejsca Śląska Opolskiego.  Szkolenia skończyło się wspólnym wyjściem uczestników do Muzeum Śląska Opolskiego.
Największe zainteresowania uczestników projektu znalazło szkolenie dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z ich pobytem w Polsce. Adwokat Paweł Szewczyk przedstawił  prawne zagadnienia, istotne dla Beneficjentów przebywających legalnie na terenie RP. Poruszone zostały najważniejsze tematy, jak np. uwarunkowania otrzymania pobytu w RP oraz Kart Polaka, uprawnienia, jakie przysługują cudzoziemcom posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy i stały,  prawne aspekty dotyczące założenia i prowadzenia przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy mieli możliwość bezpośrednio porozmawiać z osobą, specjalizującą się na prawie międzynarodowym  Polski.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo, a prowadzącym za staranie i poświęcenie czasu.
Zapraszamy zobaczyć naszą fotorelację!

Z poważaniem,
zespół projektu “Biuro Wspierania Integracji – Etap II”